Karabük Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ), 2003-2009
Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ), 2000-2003
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Vineland sosyal- duygusal erken çocukluk ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının sosyal-duygusal davranışlarına yaratıcı drama eğitiminin etkisinin incelenmesi", GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, "Alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerden gelen 60-72 aylar arasindaki çocuklara uygulanan dil eğitim programının çocukların dil gelişimine etkisinin incelenmesi", GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) Ocak, 2003.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Orta
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
oyun terapi, Dikkat Antalya Araştırma Merkezi, 2019
Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı (GEÇDA) eğitimi., Hedef Yayıncılık, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karabük Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi