Karabük Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ), 2003-2009
Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ), 2000-2003
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Vineland sosyal- duygusal erken çocukluk ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının sosyal-duygusal davranışlarına yaratıcı drama eğitiminin etkisinin incelenmesi", GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, "Alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerden gelen 60-72 aylar arasindaki çocuklara uygulanan dil eğitim programının çocukların dil gelişimine etkisinin incelenmesi", GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) Ocak, 2003.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karabük Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi