Karabük Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Aile Yapısına Sahip Ergenlerin Öz-yeterlik ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, KBÜ-BAP-16/1-YL-138, Yönetici, 2018
"Vineland Sosyal-Duygusal Erken Çocukluk Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (0-4 Yaş)", BAP Diğer, KBÜ-BAP-16/1-KP-069, Yönetici, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karabük Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi