Karabük Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ceylan Ş., Gözün Kahraman Ö., Kilinç N., Ülker P., "Çocukluk Ölçeği’nin (VSDEÇÖ) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Journal of History Culture and Art Research, vol.8, pp.299-319, 2019
Ceylan Ş., Gözün Kahraman Ö., Ak M., "Ailelerin Çocuklarının Sosyal Becerilerini Desteklemeye Yönelik Hazırlanmış “Çocukça” Televizyon Programı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi", Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi , vol.3, pp.15-31, 2018
Ceylan Ş., Gözün Kahraman Ö., Ak M., "Ailelerin Çocuklarının Sosyal Becerilerini Desteklemeye Yönelik Hazırlanmış “Çocukça” Televizyon Programı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi", Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi,, vol.3, pp.15-31, 2018
Gözün Kahraman Ö., Ceylan Ş., "0-3 Yaş Grubu Çocukların Uyku Alışkanlıklarının Belirlenmesi", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, vol.7, pp.607-620, 2018
Saka A., Ceylan Ş., "ERGENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN AİLE YAPILARINA GÖRE İNCELENMESİ", Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.68-86, 2018
Kilinç N., Ceylan Ş., "5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Beceri ve ProblemDavranışları ile Oyun Davranışları Arasındakiİlişkinin İncelenmesi", Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.297-332, 2018
Gözün Kahraman Ö., Ceylan Ş., "An Investigation of the Relationship between Toddlers’ Social-Emotional Development and Their Parents’ Self-Efficacy", The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, vol.4, pp.3330-3338, 2017 (Link)
Gözün Kahraman Ö., Ceylan Ş., "0 3 yaş arası çocukların gelişimsel değerlendirmelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi", Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016
Ceylan Ş., Gözün Kahraman Ö., Ülker P., "Annelerin erken çocukluk dönemine bakış açısı", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016
Ceylan Ş., "Determining the Views of Pre School Children andTheir Parents Regarding Museums Safranbolu Case", International Journal of Education, 2016
Ceylan Ş., Çetin A., "Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Cinsel Eğitimine İlişkinEbeveyn Görüşlerinin İncelenmesi", H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.41-59, 2015
Ülker P., Gözün Kahraman Ö., Ceylan Ş., "Sağlık Personelinin Erken Müdahale Konusunda Annelerle Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Değerlendirmeleri", Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, cilt.1, 2015
Gözün Kahraman Ö., Ceylan Ş., Ülker P., "Bilimi Yaratan Duygu Çocukların Fen ve Doğaya İlişkin Konulardaki Bilgi ve Merakları", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.19, 2015
Ceylan Ş., Gözün Kahraman Ö., Ülker P., "Çocukların Meraklarına İlişkin Annelerin ve Öğretmenlerin Düşünceleri Bilim Kavramı", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015
Özyürek A., Ceylan Ş., "Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014
Ceylan Ş., "Preschool Teachers Views on World Citizenship Education", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Journal of Theoretical Educational Science, cilt.7, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ceylan Ş., Karahan N., Öztürk S., Aydin R., "ÇOCUKLARIN BESLENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: BESLENME ORTAMI, BESLENMES DAVRANIŞLARI, ETKİLEŞİM", 6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Anne Bebek Beslenmesi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, , vol.1, pp.163-163
Altin Ü., Dede A., Ceylan Ş., Özgün H., "Bebekler Artık Kütüphanede: Karabük İli Örneği", 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri, ,
Ceylan Ş., Gözün Kahraman Ö., Ülker P., Kilinç N., "Vineland Sosyal-Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin (VSDEÇÖ) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, ,
Ceylan Ş., Gözün Kahraman Ö., Ülker P., Kilinç N., "Vineland Sosyal-Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin (VSDEÇÖ) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, ,
Ünal Kocaman G., Ceylan Ş., Çobanoğlu E., "PEDODONTİSTLERİN AİLE TUTUMLARI, KLİNİK DÜZENLEMELERİ VE KRİZYÖNETİMİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI", International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2018), MAKEDONYA,
Ünal Kocaman G., Ceylan Ş., Kurnaz F.B., "Erken Çocukluk döneminde Ağız Diş Sağlığıyla İlgili Aile Davranışlarının Belirlenmesi", 3. International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sceinces (IBAD 2018), ,
Metin G., Yildiran E., Ceylan Ş., "EBEVEYNLERİN BEBEKLERİNİN GÜNLÜK RUTİNLERDEKİ BEDEN DİLİ ALGISININ İNCELENMESİ", Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi 2018, ,
Ceylan Ş., Dağdelen K., Aydik F., "BEBEK BAKIM VE EMZİRME ODALARININ ANNE GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ", Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, ,
Ceylan Ş., Yalman F., Özgün H., "Kütüphanede Yapılan Drama Eğitimi ile İlgili Okul Öncesi Çocuklarının Görüşlerinin İncelenmesi", 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, ,
Ceylan Ş., Türk E., Ülker P., "Bebeklik Döneminde Gelişimi Destekleyici Erken Müdahale Programının Anne Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi", 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, ,
Ceylan Ş., Gözün Kahraman Ö., "Hemşire Ve Ebelerin Bebeğin Gelişimini Desteklemeye Yönelik Davranışını Belirleme Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", 1.Ulusararası Sağlık Bilimleri Kongresi, ,
Gözün Kahraman Ö., Ceylan Ş., "0-3 Yaş Grubu Çocukların Uyku Alışkanlıklarının Belirlenmesi", 1. Uluslararsı Sağlık Bilimleri Kongresi, ,
Devlet M., Gözün Kahraman Ö., Ceylan Ş., "5-6 Yaş Çocuklarının Çocuk Hakları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Hikaye Tamamlama Tekniği Kullanılarak İncelenmesi", Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi, Düzce, TÜRKIYE,
Gözün Kahraman Ö., Ceylan Ş., Yuvaci M., "Ebeveynlerin Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ, DÜZCE, TÜRKIYE,
Cevher Kalburan F.N., Ceylan Ş., "Çevre Eğitimi Dersinin Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutum ve Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi", Uluslar Arası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, ,
Ceylan Ş., Gözün Kahraman Ö., Ülker P., "Annelerin Erken Çocukluk Dönemine Bakış Açısı", Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, ,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ceylan Ş., Cevher Kalburan F.N., "DRAMA VE YARATICILIK", YARATICILIK REHBERİ: GELİŞİMSEL VE EĞİTİMSEL ALANLARDA YARATICILIK, ELİF ÇELEBİ ÖNCÜ, Ed., HEDEF CS, 2018
Ceylan Ş., Yalman F., "Erken Müdahale Tarihçesi", Erken Müdahale, Pınar Bayhan, Ed., Hedef CS, ss.38-61, 2018
Gözün Kahraman Ö., Ceylan Ş., Yildiz Biçakçi M., "Hergün Erken Müdahale! Küçük Çocuklar ve Ailelerine Yönelik Günlük Rutinlere Yerleştirilmiş Etkinlikler", Çeviri, Nobel Yayıncılık, 2017
Ceylan Ş., Ülker P., "Aile Katılımını Etkileyen Faktörler", Aile Eğitimi ve Katılımı, Hedef CS, 2017
Ceylan Ş., "Taklidi oyun", Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya, Esra Ömeroğlu, Ed., Eğiten Kitap, 2015
Ceylan Ş., "Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Çevre Eğitimi Neden Önemlidir?", Çocuk ve Çevre Küçük Çocuklar ve Çevre Eğitimi El Kitabı, Hülya Gülay Ogelman, Ed., Eğiten Kitap, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karabük Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi