Karabük Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güngöroğlu C., Kavgaci A., Coşgun U., Çalikoğlu M., Örtel E., Balpinar N., "Applicability of European landscape typology in Turkey (Çakırlar Watershed case/Antalya)", Landscape Research, vol.43, pp.831-845, 2018 (Link)
Coşgun U., "Integration of a socio-economic dimension to the prioritization of combating erosion applications: Antalya case study", Journal Of Environmental Biology, vol.38, pp.1049-1055, 2017 (Link)
Viedma O., M Moreno J., Güngöroğlu C., Coşgun U., Kavgaci A., "Recent land-use and land-cover changes and its driving factors in afire-prone area of southwestern Turkey", Journal Of Environmental Management, vol.197, pp.1-13, 2017
Coşgun U., "Evaluation of solar energy by the general directorate of forest-village relations in the south west region of Anatolia", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.38, pp.961-969, 2017 (Link)
Tavşanoğlu Ç., Coşgun U., "Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda (Antalya) Bulunan Bazı Maki Türlerinin Gelişme Formu Üzerinde Keçi Otlatmasının Etkisi", EKOLOJI, vol.18, pp.74-80, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çalikoğlu M., Coşgun U., "Fidan korunaklarının palamut meşesi dikimlerinde birinci yılsonu fidan ölüm oranına etkisi", batı akdeniz ormancılık araştırma dergisi, cilt.1, ss.23-36, 2013
Coşgun U., "Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak Kışlaklarda Hayvan Otlatmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca Gerçekleştirilen Otlatmanın Planlanmasına Yönelik Değerlendirmeler", Türkiye Ormancılar Derneği ORman ve Av Dergisi, ss.15-23, 2013
Güngöroğlu C., Kavgaci A., Coşgun U., "Orta ve Aşağı Köprüçay havzası arazi kullanım değişimlerinin belirlenmesi", batı akdeniz ormancılık araştırma dergisi, cilt.2, ss.81-106, 2013
Coşgun U., Kavgaci A., Güngöroğlu C., "Türkiye ve Antalya Orman Bölge müdürlüğü orman yangın rejim verilerinin değerlendirilmesi", Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.53-80, 2013
Coşgun U., Çalikoğlu M., "Ağaçlandırmalarda kullanılan fidan korunaklarına ilişkin iş etüdü ve maliyet analizleri (araştırma)", Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.63-80, 2012
Coşgun U., Aydin A.C., "Ekosistem tabanlı fonksiyonel Amenajman planlamalarının odun hammaddesi üretimi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi Kuyucak orman işletme şefliği (Akseki/Antalya) örneği (araştırma)", Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.51-82, 2012
Coşgun U., "ORKÖY üzerine Değerlendirmeler", Türkiye Ormancılar Derneği Orman ve Av Dergisi, ss.10-14, 2011
Coşgun U., Coşgun S., "Odun Dışı Orman ürünlerine yönelik değerlendirmeler ve Batı Akdeniz Bölgesinde Mersin (Myrtus communis L.) örneği", Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.59-88, 2011
Çalikoğlu M., Coşgun U., "Ağaçlandırma ve Uygulama Çalışmalarıyla M. Lütfi BÜYÜKYILDIRIM (1923-1978)", Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, cilt.1, ss.1-28, 2008
Coşgun U., Yolcu H.İ., "Rehabilitasyon Eylerm Planı Oluşturmada Çok Kriterli Karar Verme Çalışmanın Tarım-Orman İlişkileri ÇErçevesinde İrdelenmesi (Antalya İli Örneği)", Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, cilt.1, ss.79-108, 2008
Yolcu H.İ., Coşgun U., "Orman Köylerinin Mevcut Durumu ve Ekonomik Refahının Arttırılmasında Alternatif Gelir Kaynağı Olarak Bıldırcın Yetiştiriciliği", Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, ss.23-38, 2006
Coşgun U., Okutucu M. A., Çok N., Ersoy B., Ağyürek C., "Tarım-Orman İlişkileri ve Ormancılıkta Özelleştirme", Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, ss.123-156, 1999
Coşgun U., Bayrak S., "Kestanenin Ekonomisi ve Yararlanılması üzerine Değerlendirmeler", Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, ss.37-49, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Coşgun U., "Evaluation of Draft Grazing Plan Guıdes for Grazing in Forests", 1st International Symposium on Silvopastoral Systems andNomadic Societies in Mediterranean Countries, Isparta, TÜRKIYE, , pp.58-63
Coşgun U., Yilmaz M., "The Pasturing Routes of Nomadic People and Their Problems (Case Study: Konya and Muğla RegionalDirectorates of Forestry)", 1st International Symposium on Silvopastoral Systems andNomadic Societies in Mediterranean Countries, Isparta, TÜRKIYE, , pp.256-264
Coşgun U., Okutucu M. A., "ORMAN KÖYLERİNİN KALKINDIRILMASINI ETKİLEYENSOSYO-EKONONMİK FAKTÖRLER ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ", III. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTUREECSAC’18 – NORTHERN CYPRUS, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., , pp.33-33
Coşgun U., "ORMAN KÖYLERINDE UYGULANAN YAKACAK ODUN TÜKETIMINI AZALTMA PROJELERININ EKONOMIK ANALIZI (ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞI)", III. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTUREECSAC’18 – NORTHERN CYPRUS, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., , pp.20-20
Coşgun U., "Orman Köylerinin Kalkındırılmasının Önemi", ECSAC EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART AND CULTURE, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.591-598
Coşgun U., "Orman Halk İlişkilerinin Düzenlenmesinde Karma Ormancılık SistemlerininYeri ve Önemi (İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Kozak Yöresi Örneği)", ECSAC EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART AND CULTURE, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.201-210
Alan M., Güngöroğlu C., Coşgun U., "A Proposal on Domestication of Tilia temontosa Moench in Yenice of Karabuk", 4th International Non-Wood Forest Products Symposium, Bursa, TÜRKIYE, , pp.15-18
Coşgun U., Çok N., "ORKÖY TARAFINDAN ORMAN KÖYLÜLERINE VERILEN SÜTSIĞIRCILIĞI KREDI UYGULAMALARININSÜRDÜRÜLEBILIRLIK VE KARLILIK BAKIMINDAN SONUÇLARI(ELÂZIĞ İLI ÖRNEĞI)", III. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTUREECSAC’18 – NORTHERN CYPRUS, ,
Coşgun U., "Using the R’WOT Technique to Develop the Western Mediterranean Region Strategic Action Plan for the Beekeeping Sector", 45th Apimondia International Apicultural Congress, istanbul, TÜRKIYE, , pp.98-98
Coşgun U., "Assessment of the Economical Contribution of the ORKÖY Solar Energy System Practices", International Forestry and Environmental Symposium, Trabzon, TÜRKIYE, , pp.103-103
Coşgun U., "PRIORITISING AND DETERMINING OF ECOTOURISM STRATEGY WITH PARTICIPATORY APPROACH: A CASE STUDIES OF KÖPRÜLÜ KANYON NATIONAL PARK", IV. European Ecotourism Conference, Karabük, TÜRKIYE, , pp.39-39
Coşgun U., "Evaluation of ORKÖY’s heat insulation and stove heating project (Case study:Zonguldak Forest Regional Directorate)", International Symposium on New Horizons Forestry, Isparta, TÜRKIYE, , pp.250-256
Coşgun U., "Kayın (Fagun orientalis Lipsky.) Ormanlarında Üretim ve Pazarlamanın Değerlendirilmesi", IV. Ulusal Ormancılık Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.156-169
Coşgun U., Çok N., Göksu E., "Comparison of Sustainability and Profitability of ORKÖY s Beekeeping Loans Practices of Beekeeping Enterprises Case study Forest Villages in Elazığ Province and the Western Mediterranean Region", 5. Muğla Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 1-5 November, Muğla., ,
Coşgun U., Güler K.H., "Impact of ORKÖY Policies on the Amount of Firewood Consumption and Economic Structure of Forest Villagers", The International Forestry Symposium, 07-10 December 2016, Kastamonu, Turkey., ,
Viedma O., Moreno J.M., Güngöroğlu C., Coşgun U., Kavgaci A., "Recent past Land Use Lnad Cover Changehave increased lanscape fire hazadr and risk of ignition in a fire prone area of southern Turkey", International Conference on Forest Fires and WUI Fİres, ,
Coşgun U., Kavgaci A., Güngöroğlu C., Caban A.G., "Socioeconomic factors affecting forest fires: A case study of Antalya, Turkey", V. International Symposium on Fire Economics, Planning and Policy:Wildfires and Ecosystem Services, Tegucigalpa, HONDURAS,
Coşgun U., Cabn A.G., "Factors affecting forest fires in the Serik and Taşağil Forest Provinces (SW Anatolia, Turkey)", V. International Symposium on Fire Economics, Planning and Policy:Wildfires and Ecosystem Services, Tegucigalpa, HONDURAS,
Kavgaci A., Erdoğan N., Güngöroğlu C., Örtel E., Çalikoğlu M., Coşgun U., "Diversity and Gradients of Forest Vegetation in Çakırlar Basin (Antalya-Türkiye)", 35. Meeting of Eastern Alpineand Dİnaric Society for Vegetion Ekology, Ohrid, MAKEDONYA, , pp.11-12
Coşgun U., "Opinions of Forestry Stake Holders About Soci-Economis Reasona and Solutions That Causes Forest Fire Case Study: Regional Directorate of Forest Antalya", GEOMED 3rd International Geography Symposium, Antalya, TÜRKIYE, , vol.82
Coşgun U., Güzenge E., "Orman Amenajman Planlarında Sosyo-Ekonomik Durumun Envanterinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Değerlendirmeler", Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, Antalya, TÜRKIYE, , pp.352-364
Coşgun U., "Identifying the Socio-Economic Factors Which Impact on Rural Development (The Case of Forest Villeges şn the Western Blac Sea Region)", GEOMED 3rd International Geography Symposium, Antalya, TÜRKIYE, , pp.83-83
Coşgun U., "Socio-Economic Reasons and Possible Solutions for Forest Fires: A Case Study in Antalya Regşon, Turkey", VII. International Symposium on Ecolgy and Environmental Problems, Antalya, TÜRKIYE, , pp.53-53
Kavgaci A., Salis M., Batista A., Coşgun U., Güngöroğlu C., Spano D., "Historical Relationship Between Climate and Fire Regime in Aşağı Köprüçay Basin (Antalya-Turkey)", International Conference on Fire Behaviourand Rsk, Focus on the Wildkand Urban Inter Faces, Alghero, ITALYA, , pp.93-94
Coşgun U., "Assessment of Production/Consumption Politics and Marketing Processes of NWFP for Antalya RegionalForest Directory", 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, Isparta, TÜRKIYE, , pp.14-15
Coşgun U., "Approches on the Prevention of Environmental Demages By Means of Planting Around Solid Waste Landfill Areas", International Euroaisa Waste MAnagement Symposium, İstanbul, TÜRKIYE,
Coşgun U., Çalikoğlu M., Kavgaci A., "Critiques of New Reforesttation Approach in Turkish Forestry after Biggest Fire in Antalya-Turkey", GEOMED 2nd International Symposium, Antalya, TÜRKIYE, , pp.62-62
Yilmaz E., Coşgun U., Koçak Z., Ay Z., Güler H.K., "Prioritising and Dertemining of Ecotourism Stretegy Wirh Participatory Aproach: A Case Sytudies of the Cehennemdere Valley and Köprülü Kanyon National Park", GEOMED 2nd International Gegography Symposium, Antalya, TÜRKIYE, , pp.321-321
Güngöroğlu C., Coşgun U., Kavgaci A., "Characterization of the Land Cover Change in the Burned MEditerrenean Ecosisytems", GEOMED 2nd International Symposium, Antalya, TÜRKIYE, , pp.139-139
Coşgun U., Şianeci R., Sribaşak H., "Atık Çamurlar ve Orman Alanlarının Amaç Dışı Kullanımı (Antalya İli Örneği)", TÜRKAY 2007 AB Sürecinde Türkiye’xxde KAtı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, ,
Coşgun U., Güngöroğlu C., Coşgun S., "Keçiboynuzu (Ceretinia siliqua L.) Üretim ALanlarının Uzaktan Algılama YÖntemiyle Belirlenmesi, Üretim ve PAzarlama Olnaklarının Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları Üzerine Etkilerinin Değerlendrilmesi (KÖprülü Kanyon Mİlli Parkı Örneği)", I. Uluslararası Odun-Dışı Ürünler Sempozyumu, Trabzon, TÜRKIYE,
Gökçe O., Coşgun U., "Ege Bölgesi Kırsal Kesiminde Enerji Tüketimi ve Çevre İlişkileri Üzerine Bir Araştırma", 5. Türk Alman Uluslararası Enerji Sempozyumu, izmir, TÜRKIYE, , pp.348-355
Coşgun U., "A Shearch on the Effects of Use of Wood as Fuel Buil-Up Material in Turkey on Deforestation and Erosion", XI World Forestry Congress, Antalya, TÜRKIYE, , vol.2
Coşgun U., "The Fire Wood Problem Within the General Energy Policy and Recommendations", XI Wold Foresrt Congress, Antalya, TÜRKIYE, , vol.3
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Coşgun U., "ORMAN KÖYLERGNDE UYGULANAN YAKACAK ODUN TÜKETGMGNG AZALTMA PROJELERGNGN EKONOMGK ANALGZG (ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ)", in: ACADEMIC WORKS IN THE FIELD OF SCIENCE, CULTURE AND ART -2018 AUTUMN, Ali Musa BOZDOĞAN, Latif Gürkan KAYA, Hasan ARAPGİRLİOĞLU, Atila ATİK, Eds., Gece Akademi, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.133-142, 2018
Güngöroğlu C., Coşgun U., "Türkiye Ormanlarında Natura 2000 Uygulamalarının Yerel Paydaşlarca Değerlendirilmesi (Karabük ve Yenice Örneği)", Türkiye Ormanlarında AB Natura 2000 Konseptinin Uygulanabilirliği, Güngöroğlu, Cumhur, Ed., Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara, ss.119-133, 2018
Coşgun U., Güler H.K., "The Dertermenation of Sustainbility of Rural Development Projects Case of Beekeeping Investments in Forest Villages in Southern TURKEY", in: Contemporary Studies in Environment and Tourism, Prof. Dr. Recep Efe, Prof. Dr. Münir ÖZTÜRK, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.379-397, 2017
Coşgun U., "OGM Örgütlenme Yapısı ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi", Türkiye nin Ormancılık Politikası Serüveni Örgütlenmesi ve Ormancılıkta Kadının Yeri, Nihat ÖZ, Ed., Dönmez Ofset Basım Evi, Ankara, ss.44-94, 2016
Coşgun U., "Yeni Anayasa Çalışmaları İçin Ormanlar ve Ormancılığımıza Yönelik Yaklaşımların Değerlendirilmesi", Yeni Anayasada Orman Anayasa da Yer Alması Gereken Ormancılıkla İlgili Hükümler, Sezgin ÖZDEN, Ed., Dönmez Ofset, Ankara, ss.119-133, 2016
Coşgun U., "Identifying the Socio-Economic Factors with their Impact on RuralDevelopment (The Case of Forest Villages in the Western Black SeaRegion)", in: Environment and Ecology in the Mediterrenean II, Recep EFE, Münir ÖZTÜRK, Eds., Cambridge Scholars Pubpishing, Newcastle, pp.409-422, 2014
Kavgaci A., Salis M., Arca B., Coşgun U., Güngöroğlu C., Spano D., "Historical relationship between climate and fire regime in Aşağı Köprüçay Basin (Antalya, Turkey)", in: Modelin Fire Behaviour and Risk, SPANO, D., BACCIU, V., SALIS M. Ve SIRCA, C, Eds., Nuova StamaColor, Salsary, pp.68-77, 2012
Coşgun U., Ali Cem A., "The Assessment of Erosion Processes and the Potantial for Desertification Case Study of Antalya Provinence, Turkey", in: Natural Environment and Culture in the Mediterrenean Region, Recep EFE, Georges CRAVINS, Munir OZTURK, Ibrahim ATALAY, Eds., Cambridge Scholars Publising, Newcastle, pp.77-92, 2008
Coşgun U., "Doğal Kaynaklar Raporu", Mesudiye İlçesi Gelişme Planı (MEGEP), Aziz EKŞİ, Ed., İsma Mabaacılık Ltd. Şti., Ankara, ss.203-235, 2000
Karagül R., Şimşek M., Sayan E., Vardar H., Şerçek Y., Akgül Ç., et al., "Bolu’daki Sel, Taşkın ve Heyelanların Nedenleri ve Alınması Gereken Önlemler", Bolu Valiliği, Bolu, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karabük Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi