Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MEME CERRAHİSİ SONRASI KADIN OLMAK: DEPRESYON, YAŞAM KALİTESİ VE KADINLIK ALGISI

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Günümüzün Parlayan Yıldızı: Doğal Açıklık Cerrahisi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Konge, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.944

Aromaterapinin Ameliyat Sonrası Bulantı Ve Kusmaya Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik İncelemesi

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Cerrahi Pozisyonlar

Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Yaklaşımlar 2017 Sempozyumu, Türkiye, 11 Aralık 2017

AMELİYATHANEDE RADYASYON RİSKİ: SKOPİ

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 9 - 11 Kasım 2017

Radiation risk in operating room:Scopy

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

Epizyotomi Sonrası Nitelikli Bakım

3.ULUSLARARASI 4. ULUSAL EBELİK KONGRE, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Çocuklarda Ameliyat öncesi dönemin iksiri:Oyun

2.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi KOngresi, 05 Ekim 2017 - 06 Ekim 2107