Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The transformation of structure steel with thermal strengthening of the disk railway wheel

UDCS’xx19 Fourth International Iron and Steel Symposium, Karabük, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.498-501