Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dondurularak kurutulan muzun Kinetik Modeli

4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Science, 22 - 24 Kasım 2019