Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Eylül 2020 ICONARP INTERNATİONAL JOURNAL OF ARCHİTECTURE AND PLANNİNG

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Haziran 2018 Bartın Üniversitesi MÜTEB Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi