Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Safranbolu- İncekaya Bölgesi'nde Bir Mimari Stüdyo Deneyimi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.9, ss.278-292, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An investigation on the design principles of dormitory buildings in Karabük

Tasarım Kuram, cilt.16, ss.61-76, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Dormitories in the Physical and Psychological Requirements: The Case of Karabük Province

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, cilt.8, ss.47-61, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Değişen İklim Koşullarında Çatı Kaplama Malzemelerinin Verimliliğinin İncelenmesi – Safranbolu Örneği

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.33, ss.35-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Re-Defining Traditional Bazaar Areas and Shade Structures Via Parametric Design Methods

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, cilt.5, ss.103-116, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A Computational Model for Mas Customized Housing Design byUsing Cellular Automata

A/Z ITU JOURNAL OF FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.11, ss.351-368, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplu Konutların Ön Tasarımı İçin Üretken Bir Bilgisayar Modeli

MEGARON, cilt.9, ss.71-84, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Generative Computer Model for Preliminary Design of Mass Housing

MEGARON, cilt.9, ss.71-84, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kinetik Mimari Cephelerin Sınıflandırılması Özelinde Bir Değerlendirme Yaklaşımı

Reseatch 2020 Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 18 - 21 Kasım 2020

Safranbolu Kent Formunun Tarihsel Serüveni ve Morfolojik İncelemesi

II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2018

Kentsel Değişim Ve Dönüşüm Sürecinde Cumhuriyet Dönemine Ait Sinema Yapıları

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, cilt.3, ss.373-381

Çatı Kaplama Malzemelerinin Yağış suyu Toplanmasına Etkisinin İncelenmesi

9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2018, ss.11-18

Re-Defining traditional bazaar areas and shade structures via parametric design methods in the memory of urban culture

International Congress of Architecture (ICONARCH-III), Konya, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.213-223

Yenilikçi Sayısal Tasarım Araçlarıyla Katılımcı Konut Tasarımı

II. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016, ss.436-452

Mimarlık Eğitiminde Doğal Afetlerin Günümüzdeki Durumu

Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016 - DAAYS’16, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Mart 2016

The Current Status of Natural Disasters in Architecture Education

International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management, 2 - 04 Mart 2016, ss.648-653

A Studio Experience On Parametric Modelling Approaches

inte 2015, Barcelona, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015, ss.51-60

A Computational Model for Mass Housing Design as a Decision Support Tool

12th International Conference on Design and Decision Support Systems in Architecture and Urban Planning, DDSS 2014, Eindhoven, Hollanda, 25 - 27 Ağustos 2014, cilt.22, ss.270-279

A Digital Tool for Customized Mass Housing Design

32nd International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe (eCAADe), Newcastle-Upon-Tyne, İngiltere, 10 - 12 Eylül 2014, ss.201-211 identifier

An Interactive Tool for Innovative Architectural Design Works Edudesign

6th Sastech International Symposium on Advances in Science and Technology, Kuala-Lumpur, Malezya, 24 - 25 Mart 2012

An interaction form generation tool: EduDesign

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, cilt.51, ss.74-78 identifier

An Interactive Form Generation Tool EduDesign

ARCHITECTURAL EDUCATION FORUM 4:Flexibility in Architectural Education, Kayseri, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2009