Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Use of Big Data in Portfolio Selection

2nd Business and Organization Research (International Conference), 4 - 06 Eylül 2019