Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.2, ss.153, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dünya Ticaret Örgütü WTO Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.2, ss.153-165, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’nin Demiryolu Reformu Açısından Doğu Avrupa Ülkeleri Arasındaki Yeri

4th International Symposium on Railway System Engineering, 10 - 12 Ekim 2018, ss.442

SERAMİK SEKTÖRÜNDE İŞ ANALİZİ ve İŞ DEĞERLEMESİ

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1051-1058

Demir Çelik Üreticisi İlk On Ülkenin Demir Çelik İhracatının Gri Tahmin Yöntemiyle Tahmini

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.319-324

Seramik Sektöründe İş Analizi ve İş Değerlemesi

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1051-1058

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM VERİMLİ BAKIM UYGULAMASI: CESSNA UÇAĞIPERVANE ÇATLAK ÇENTİK KONTROLÜ

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.587-593

Havacılık Sektöründe Toplam Verimli BakımUygulaması: Cessna Uçağı Pervane Çatlak ÇentikKontrolü

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.587-593

Türkiye demir çelik sektöründe zaman serileri analizi ile üretim ve ihracat tahmini

35. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015

Bir akademik program sürecinin kurumsal risk yönetimi vasıtasıyla değerlendirilmesi

International IIE Conference ve YA/EM 2013 Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013