Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’NİN BORÇ STOKU VE EURO

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.296-309, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Direct Foreign Placements and Employment With Regards to Macroeconomics

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.671-683, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING LABOUR SUPPLY

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.157-170, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AFRO-AVRASYA ÜLKELERİNDE TARIMSAL TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ BÜYÜMESİ: MALMQUİST ENDEKS ANALİZİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Financial Literacy Level of Individuals and Its Relationships to Demographic Variables

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.8, ss.19-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AFRO AVRASYA BÖLGESİNDE GELİR DAĞILIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.396-403, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEÇİLMİŞ BAZI AFRO AVRASYA ÜLKELERİNDEKİ FİNANSAL GELİŞMENİN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.295-303, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Economic Growth and Development Effect of Education: Coıntegration Analysis For Turkey

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.5, ss.369-373, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Sustainable Development From The Family to The Society

Mediterranean Journal of Social Science, cilt.3, ss.113-120, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgiye Dayalı Yönetim

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.309-327, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE ÖZELİNDE GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ İLE MÜCADELE

INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2019, ss.210-217

DIŞ TİCARET AÇISINDAN ORGANİK TARIM

23. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ, Kiev, Ukrayna, 24 - 27 Eylül 2019, cilt.1, ss.44-45

TÜRKİYE’DE UYGULANAN POLİTİKALARIN BÖLGESEL FARKLILIKLARI

23rd INTERNATIONAL TURKISH COOPERATIVECONGRESS, Kiev, Ukrayna, 24 - 27 Eylül 2019, cilt.1, ss.453-459

Middle Income Trap and Turkey

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH V, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 22 Nisan 2019

EFFECT OF EDUCATION ON ECONOMY AND DEVELOPMENT WITH USING MARKOV REGIME SHIFT TECHNIQUE

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH IV, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.166

European Union Integration in Terms of Economic Growth

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH IV, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.167

FİNANSAL SEKTÖRÜN YAPISAL ANALİZİ VE FİNANSAL YAPININ SIĞLAŞMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH GEOGRAPHY SOCIAL SCIENCES RESEARCH II, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.1097-1102

The Determinators of The Saving Deficit: An Application on Turkey

INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH GEOGRAPHY SOCIAL SCIENCES RESEARCH, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.1084-1097

Individual's Financial Behavior and Financial Behaviors Effects on Financial Satisfaction Levels

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018, ss.72

Individuals’xxs Financial Behavior and Financial Behaviors Effects on Financial Satisfaction Levels

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018, ss.72

A GENERAL OVERVIEW OF APPLICATIONS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.127

SPORTS ECONOMY IN MACRO ECONOMY

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.126

AN APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN SOCIAL SCIENCES

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II, Malaga, İspanya, 17 - 20 Nisan 2017, cilt.1, ss.145

ECONOMIC CRISIS EVALUATIONS IN AFRO-EURASIA REGION ON STRUCTURAL PROBLEMS

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Tirane, Arnavutluk, 11 - 15 Eylül 2017, ss.82

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN MACROECONOMIC ANALYSIS

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Tirane, Arnavutluk, 11 - 15 Eylül 2017, cilt.1, ss.55

MEASUREMENT OF HUMAN DEVELOPMENT WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: AFRO-EURASIA EXAMPLE

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II, Malaga, İspanya, 17 - 20 Nisan 2017, ss.144

RENEWABLE ENERGY SOURCES IN AFRO-EURASIAN COUNTRIES

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II, Malaga, İspanya, 17 - 20 Nisan 2017, ss.154

Determination of the Individual Level of Financial Literacy: A Study in Kardemir Inc.

The Third International Iron and Steel Symposium (IISS’17), Karabük, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.407

A Study on the Financial Behaviour of Kardemir Inc. Employeer

The Third International Iron and Steel Symposium (IISS’17), Karabük, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.408-413

TRADE EFFECTS OF THE FINANCIAL DEVELOPMENT IN SELECTED AFRO EURASIAN COUNTRIES

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH I, Almaty, Kazakistan, 12 - 15 Ekim 2016, ss.115

SOCIAL COSTS OF THE CRISIS IN AFRO EURASIAN REGION AFTER 2000 THE CASE OF TURKEY

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH I, Almaty, Kazakistan, 12 - 15 Ekim 2016, ss.91

ECONOMIC GLOBALIZATION ON THE ROLE OF POLITICAL STABILITY AFRO EURASIAN COUNTRIES ON AN ASSESSMENT

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH I, Almaty, Kazakistan, 12 - 15 Ekim 2016, ss.89

KADIN İSTİHDAMI VE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ

International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, Aydın, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2016, cilt.2, ss.126

The Analysis Of Economic Activities Of Turkey And Member Countries Of European Union

International Conference for Academic Disciplines (IJAS’15), Barcelona, İspanya, 23 - 26 Haziran 2015, cilt.4, ss.57-75

Türkiye de Yaşlı Bireylerin Ekonomik Durumları

VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015, ss.261-265

Ailelerin Aile Yaşam Dönemlerine Göre Bütçe İdaresi

I.Uluslararası Aile ve Tüketici Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2012, ss.181-200

2008 Küresel Kriz Sürecinde Avrupa Birliği Birlik Olabildi Mi

Türkiye Ekonomi Kurumu 3.Uluslararası Ekonomi Konferansı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2012, ss.1-13

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

1.Ulusal Sürekli Eğitim Kongresi, Aydın, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2012, ss.119-123

Education system in knowledge society and model of innovative entrepreneur

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 Şubat 2012, cilt.47, ss.619-623

Teknolojik Yenilik Ve Buluşçuluk İçin Türkiye Eğitim Ve İnsan Kaynakları Stratejisi

6.Uuslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Aralık 2007, ss.1779-1794

E gümrük ve İzmir Gümrükleri Üzerine Bir Uygulama

6.Uuslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Aralık 2007, ss.1379-1391

Europen Union s Approach to The Southeastern Anatolian Project in The Limit of Turkey Europen Union Membership Consultation

The Changes And Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations, Kütahya, Türkiye, 16 - 18 Mart 2006, ss.733-751

Ağ Ekonomisinin Karanlık Yüzü: Siber Terör

V. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006, cilt.2, ss.156-170

Avrupa Birliği nin Genişleme Sürecinde Parasal Birliğin Etkisi ve Birliğin Geleceği

Türkiye Ekonomi Kurumu, Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2006, ss.80

Kitap & Kitap Bölümleri

Ekolojik İktisat

Mavi Ekonomi, Güreşçi Gülçin, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.57-70, 2019

GÜNCEL KONULAR IŞIĞINDA ETİK SEÇME YAZILAR

ETİK PENCERESİNDEN İKTİSADA BAKIŞ, Önder Şerife, Sezici Emre, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.269-279, 2019

Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar I

2008 KÜRESEL KRİZİ SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİ POLİTİKALARININ KOORDİNASYON SORUNU, Al Arzu, Balcı Meral, Editör, Academia Yayınevi, Kütahya, ss.103-110, 2018

Türkiye’de Ekonomi-Yönetim-Siyaset Üzerine

Türkiye’de Sermaye Hareketliliği ve İktisadi Büyüme, Oğuz Ahmet, Editör, Academia Yayınevi, Kütahya, ss.116-140, 2018

Makro Gelişme Dinamiklerinin Mikro Temelleri

EKONOMİK BÜYÜMENİN KAYNAKLARI VE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN MAKROEKONOMİK DİNAMİKLERİ, Aydın Üzeyir, Güreşçi Gülçin, Editör, Academia, Kütahya, ss.2-19, 2018

GLOBAL AND REGIONAL STUDIES IN TERMS OF ECONOMICAL AND SOCIAL ISSUES

WOMEN EMPLOYMENT IN TERMS OF LABOR PRODUCTIVITY, Ahmet Oğuz, Editör, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, ss.31-46, 2018

Kalkınma Ekonomisinde Yeni Eğilimler

SİVİL TOPLUM VE KALKINMA İLİŞKİSİNDE YENİ EĞİLİMLER, Zafer Kanberoğlu, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.269-284, 2018

Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar I

TÜKETİM, TASARRUF VE SERVET SARMALINDA EMEKLİLİK, Al Arzu, Balcı Meral, Editör, Academia Yayınevi, Kütahya, ss.73-84, 2018

Turkish Republic of Northern Cyprus (Studies on Politics and Economics)

Consumption Expenditures and Its Development InTRNC, Arıdemir Hakan, Editör, Tiranë : Flesh, Tirane, ss.163-178, 2018

Makro Gelişme Dinamiklerinin Mikro Temelleri

İSTİHDAMI ARTTIRMADA EKONOMİ POLİTİKALARININ ÖNEMİ: İZMİR ÖRNEĞİ, Aydın Üzeyir, Güreşçi Gülçin, Editör, Academia, Kütahya, ss.196-245, 2018

Global and Regional Studies in terms of Economical and Social Issues

TURKEY-EUROPEAN UNION ECONOMIC INTEGRATION AND INTRA-INDUSTRY TRADE, Ahmet Oğuz, Editör, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, ss.55-64, 2018

Türkiye’de Ekonomi - Yönetim - Siyaset Üzerine

Enflasyon ve İşsizliğin Hanehalkı Harcamaları ile İlişkisi, Oğuz Ahmet, Editör, Academia, Kütahya, ss.48-64, 2018

Eurasian Economies in Transition

Water Flowing Beyond Borders and Water Problems, Ayşen Hiç Gencer, İlyas Sözen, Selahattin Sarı, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ss.440-448, 2017

Yaşlılık Disiplinlerarası Yaklaşım Sorunlar Çözümler 2

Yoksulluk ve Yaşlılık, Prof.Dr. Velittin Kalınkara, Editör, Nobel Yayınları, Ankara, ss.165-196, 2016

Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies Decision Making in the Financial Industry

Determinants of Financial Management Behaviors of Families, Çopur Zeynep, Editör, Hershey, PA: IGI Global., Hershey, PA, ss.244-262, 2015