Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Peripheral Giant Cell Granuloma in Maxilla: Case Report

Medical Records, cilt.2, ss.108-110, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temporomandibular Eklem Disfonksiyonlu Hastalarda Servikal Disk Hernisi Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.318-322, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the effectiveness of ice pack therapy on pain after extraction of mandibular third molar

Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan, cilt.5, ss.24-27, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karabük İlinde Görev Yapan Diş Hekimlerinin Ağız Kanserleri Hakkında Bilgi Düzeylerinin ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.272-277, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameloblastoma Localized in the Mandible

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.24-29, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bukkal Bölgede Pleomorfik Adenoma: Olgu Sunumu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.7-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görsel Medyanın Oral Cerrahi Öncesi ve Sonrası Anksiyete Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.1746-1756, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trigeminal Nevralji Hastalarında Çürük, Kayıp ve Dolgulu Dişler Oranının Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.235-240, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Racemose Hemangioma On The Lower Lip: A Rare Case Report

İzlek Akademik Dergi, cilt.2, ss.54-59, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisi Sonrasında Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.154-160, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Monostotik Mandibular Fibröz Displazi: Olgu Sunumu

Selcuk Dental Journal, cilt.6, ss.57-60, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Şiddetli obstrüktif uyku apnesinde oral apareyin tedavi etkinliği: Olgu sunumu

7tepe Klinik, cilt.15, ss.136-139, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ağız ve diş sağlığı öğrencilerinde bruksizm varlığının, farkındalığının ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.250-257, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation of Sleep Quality, Depression and Anxiety Levels in Trigeminal Neuralgia Patients

JOURNAL OF TURKISH SLEEP MEDICINE-TURK UYKU TBB DERGISI, cilt.5, ss.81-85, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Evaluation of Satisfaction with Life and Quality of Life of Elderly People with Trigeminal Neuralgia

International Annals of Medicine, cilt.2, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş Çekimi Sonrası Gözlenen Alveolit Vakalarının Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.53-56, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

CAVERNOUS LYMPHANGIOMA OF THE TONGUE IN AN ADULT: A CASE REPORT

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, cilt.51, ss.49-53, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SIALOLITH OF SUBLINGUAL GLAND

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

PULMONARY CANCER METASTATIC TO MANDIBULA: A CASE REPORT

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

ENDOSCOPIC SURGERY IN ODONTOGENIC MAXILLARY SINUSITIS

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

MUNCHAUSEN SYNDROME ASSOCIATED WITH DENTAL PAIN AND DENTAL ABSCESS COMPLAINTS

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

ORAL LIPOMA: A CASE REPORT

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

POLYMORPHOUS LOW-GRADE ADENOCARCINOMA: A RARE NEOPLASIA TYPE IN PALATINAL MINOR SALIVARY GLAND

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Dental Implant Treatment In Anxious Patient Under General Anesthesia:A Case Report

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018

Sodium Hypochlorite Complication And Treatment During Endodontic Treatment: Case Report

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018

Giant And Infected Radicular Cyst In The Maxillary Sinus And Treatment With Endoscopic Sinus Surgery

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018

Thyroid Disease and Oral Lichen Planus:Case Report

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018

Epulis Fissuratum On The Lower Lip:Case Report

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018

Squamos Cell Carcinoma: A Case Report

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018

Treatment Efficacy of Individual Oral Appliances on Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Case Series

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018

Treatment of TENS in Myofascial Pain Syndrome Associated with Bruxism: Case Report

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018

Extramedullary Plasmacytom: A Case Report

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018

Redüksiyonlu Disk Deplasmanına Sahip Hastaların Masseter Kas Kalınlıklarının Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress, BODRUM, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017

Dermal Filling Augmentation of Forehead Wrinkles: A Case Report

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress, BODRUM, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017

Peripheral Giant Cell Granuloma: A Case Report

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 23rd International Scientific Congress, BODRUM, Türkiye, 26 Mayıs 2016

Central Giant Cell Granuloma: A Case Report

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 23rd International Scientific Congress, BODRUM, Türkiye, 26 Mayıs 2016

Racemose Hemangıoma On The Lower Lip: A Rare Case Report

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 13th International Scientific Symposium, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2015

Radiküler Kist: Vaka Sunumu

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 22nd International Scientific Congress, BODRUM, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2015

Radicular Cyst: A Case Report’

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 22nd International Scientific Congress, BODRUM, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2015

A Case of Ameloblastoma Localized in the Mandible

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 21st International Scientific Congress, BODRUM, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2015

Odontogenic Keratocyst-Glanduler Odontogenic Cyst: A Case Report

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 22nd International Scientific Congress, BODRUM, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2015

Parakeratotic Odontogenic Keratocyst Accompanying with A Dentigerous Cyst: A Case Report

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 21st International Scientific Congress, Bodrum, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2014

Dentigerous Cyst: A Case Report’

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 21st International Scientific Congress, BODRUM, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2014

Radiküler Kist: Bir Olgu Sunumu

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 21st International Scientific Congress, BODRUM, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2014