Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1993 - 1997 Doktora

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Abd Yönetim-Organizasyon Bilim Dalı, Türkiye

 • 1985 - 1988 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Abd Muhasebe-Denetim Bilim Dalı, Türkiye

 • 1980 - 1985 Lisans

  Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Muhasebe İhtisas Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1997 Doktora

  Etkin Karar Vermede Yönetim Bilgi Sistemleri

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 1988 Yüksek Lisans

  Etkin Yönetim İçin Etkin Muhasebe: Bir Tasarım

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü