Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖRGÜTSEL BAGLILIGI ETKILEYEN FAKTÖRLERE YÖNELIK BIR ARASTIRMA

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.23, no.5603415, ss.135-149, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.135-149, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Bağlılığı Etkilyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi, cilt.11, ss.129-149, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması

Econder International Academic Journal, cilt.3, ss.115-135, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması

Econder, cilt.3, ss.115-135, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study

Econder International Academic Journal, cilt.2, no.13, ss.291-312, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Attitude of Academics to Change Management: A University Case Study

Econder International Academic Journal, cilt.2, no.13, ss.291-312, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ACİL HİZMETLERİN EŞGÜDÜMÜNÜ ETKİLEYENFAKTÖRLER HAKKINDA KARABÜK İLİNDE YAPILAN BİRARAŞTIRMA

THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE, ss.446-465, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.596-614, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Güvenliği Uzmanlarının İş Tatminleri Üzerine Bir Araştırma: Karadeniz Bölgesi Örneği

Karabük Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, cilt.7, ss.1-13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kooperatiflerde Bilişim Sistemi Kullanımı ve Etkileri

Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.7, ss.13-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal itibar algısının değerlendirilmesi

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, cilt.3, ss.175-179, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vizyonun Paylaşımı Bartın Belediyesi Örneği

The Journal of International Management Research, cilt.2, ss.162-177, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sharing Vision: Bartın Municipality Case

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.162-177, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İdari Görevlerin Akademisyenlerin Mesleki Gelişimine Etkileri

Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, cilt.6, ss.475-494, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Demir Çelik Sektörü Örneği

Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, ss.166, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenler Açısından Hukuksal Farkındalığın Psikolojik Tacize Etkileri

Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, ss.177-201, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Kalitesi Algısı Üzerine Bir Araştırma

Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, ss.40-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Strategıc Orıentatıon In Busıness A Research On Kardemır Co Inc

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.11, ss.97-114, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

şyeri Yalnızlığının İşkoliklik Üzerindeki Etkisi Kardemir A.Ş.'de Bir Araştırma

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD), cilt.13, ss.79-100, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşkolik Davranışlar Üzerinde İşyeri Yalnızlığının Etkisi Kardemir A Ş de Bir Araştırma

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.79-100, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relations Between Self Leadership And Critical Thinking Skills

Procedia - Social and Behavioral Sciences, ss.29-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Banka Şubelerinde Bilişim Sistemleri Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Etkileri

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.131-144, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kardemir A Ş Çalışanlarının Stres Faktörleri Algılarına Yönelik Bir Araştırma

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.17-31, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Esnekliğinin İşgören Motivasyonuna Etkisi

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.19-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetsel Reformlar Perspektifinde Türkiye de Yönetimin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.152-169, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmelerde Sorumluluk Merkezlerinin Stratejik Kontrol Ve Muhasebe Sistemi Açısından Analizi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.195-210, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Problem Solving Approach at Organizational Development Activities A Research at Karabuk University

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik Yönetim Süreci Bağlamında Kültür ve Yönetim Tarzı Etkileşimi Karadeniz Bölgesindeki Belediyelere Yönelik Bir Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An investigation on vision developing Karabuk University example

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Safranbolu daki Turizm İşletmelerinde Kurumsal Yönetimin Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.17-32, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.31, ss.55-67, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetsel Bilginin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Teknoloji ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.605-614, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yönetsel Bilginin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Teknoloji Dergisi, cilt.7, ss.605-614, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik Yönetim Sisteminin Kriz Yönetimine Katkısı Üzerine Bir Araştırma Teknoloji

Teknoloji, cilt.7, ss.225-233, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik Yönetim Sisteminin Kriz Yönetimine Katkısı Üzerine Bir Araştırma

Teknoloji ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.225-233, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yönetim Geliştirmeyi Etkileyen Bazı Faktörler İle İlgili Bir Araştırma

Teknoloji ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.81-87, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stratejik Bilgi Sisteminin Kriz Yönetimine Etkisi

Standard Dergisi, cilt.43, ss.49-55, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletme Yöneticilerinin Stratejik Bilgi Sistemini Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma

Standard Dergisi, cilt.42, ss.20-26, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otel Büyüklüğünün Önbüro Bölümü Organizasyon Yapısına Etkileri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmelerde Stratejik Bilgi Sisteminin Stratejik Yönetim Sürecine Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, ss.5-13, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emniyet Mensuplarının Demografik Özellikleri ile Stres Faktörleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Teknoloji ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.71-81, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yönetsel Bilginin Kaynakları Üzerine Bir Araştırma

Teknoloji ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.85-95, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sistem Kuramının İşletme Yönetimine Etkisi

Teknoloji ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.111-124, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yönetim Bilgi Sisteminin Yönetim Sürecine Etkisi ve Tekstil İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma

Teknoloji ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, no.1, ss.95-105, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yönetim Bilgi Sisteminin Karar Vermeye Etkisi ve Tekstil İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma

Teknoloji ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.221-233, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YÖNETSEL AMAÇLAR BAĞLAMINDA STRATEJİSTLERİN ETİK SORUMLULUKLARI

Econder I. International Economics, Business and Social Sciences Congress, 18 - 20 Ekim 2019

ÖĞRENCİLERİN MİZAH DUYGUSU ALGILARININ ANALİZİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Econder I. International Economics, Business and Social Sciences Congress, Karabük, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.130-138

OBOR: A CASE STUDY OF CPEC

Econder I. International Economics, Business and Social Sciences Congress, 18 - 20 Ekim 2019

YÖNETSEL DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN EVRİMİ

Econder I. International Economics, Business and Social Sciences Congress, 18 - 20 Ekim 2019

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA SİSTEMİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ

I. InTradersUluslararası Ticaret Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, cilt.24, ss.256-275

SWOT (GZFT) Uygulaması ile Karabük Demir Çelik Sektörünün Analizi

2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science, 29 - 30 Eylül 2017

FUTURE PERSPECTIVES IN IRON AND STEEL SECTOR IN KARABUK

13th International Strategic Management Conference (ISMC), Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 08 Temmuz 2017, cilt.34, ss.423-434 identifier

Rekabet Stratejileri ve Türkiye nin 1000 Büyük Kuruluşunda Alan Araştırması

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.4, ss.4109-4122

Innovation and Innovation Barriers at the Big 1000 Industrial Enterprise in Turkey

5th Annual International Conference on Humanitiesand Social Science, Berlin, Almanya, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.1-8

Akademisyenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri

2nd International Conference and Lifelong Education and Leadership-ALL-ICLEL 2016, Litvanya, 21 - 23 Temmuz 2016

Managerial Problems of City Vision: A study on Safranbolu

IX. european conference on social and behavioral sciences, 3 - 06 Şubat 2016

Innovation Strategies and Its Effects on Competitiveness

2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, Letonya, 21 - 23 Temmuz 2016, ss.137-145 identifier

Strategic Capabilities of Retail Market Managers: A Field Research in Karabuk

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.93-100 identifier

Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı Bartın İli Örneği

I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19 - 21 Kasım 2015, ss.183-193

İşletme Performansında Bilişim Sistem Uygulamalarının Rolü Premier Palace Oteli Örneği

I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19 - 21 Kasım 2015, ss.664-674

Kooperatif Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Rolü Üzerine Bir Araştırma

21.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.743-758

Süreç Yalınlaştırma Üzerine Bir Araştırma: İmalat Sanayii Örneği

14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015, ss.45-49

Örgütsel İnovasyon Boyutunda Girişimci Üniversite Modeli: Karabük Üniversitesi Örneği

İnovasyon 2023 AR-GE ve İnovasyon Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2015, ss.141-150

Küreselleşme Bağlamında İşletmelerde Bilişim Sistemlerinin Rolü

2. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu, 1 - 03 Nisan 2015, ss.442-447

COST MANAGEMENT IN IRON – STEEL INDUSTRY: AN EXAMPLE FOR LOCATION CHOICE BY TOPSIS METHOD

Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15), Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015, ss.825-829

Relations Between Self-Leadership And Critical Thinking Skills

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Avusturya, 23 - 25 Temmuz 2015, cilt.207, ss.29-41 identifier

İşkolik Davranışlar Üzerinde İşyeri Yalnızlığının Etkisi

2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2014, ss.901-909

STRATEJİK İÇ GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014, ss.691-699

Stratejik İç Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma: Safranbolu Meslek Yüksekokulu Örneği

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2014, ss.691-699

Problem solving approach at organizational development activities: A Research at Karabuk University

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.322-331 identifier

An investigation on vision developing:Karabuk University example

8 th International Strategic management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, ss.165-171

Kardemir A.Ş. Yönetim Bilgi Sistemi Üzerine Bir Araştırma

International Iron&Steel Symposium, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2012, ss.1228-1235

Kardemir A.Ş.’de EFQM Mükemmellik Modeli Tasarımı Üzerine Bir Araştırma

International Iron&Steel Symposium, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2012, ss.1268-1275

An investigation on vision developing: Karabuk University example

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.178-186 identifier

Kültür ve Yönetim Tarzı Etkileşimi: Karadeniz Bölgesindeki Belediyelere Yönelik Bir Araştırma

1st International Conference on the Black Sea Regional Culture, Sinop, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2011, ss.333-347

Kamu ve Özel Sektör Sağlık İşletmelerinde Hasta Memnuniyetinin Kıyaslanması Üzerine Bir Araştırma

9. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Mayıs 2011, ss.182-189

STUDENT SATISFACTION AS A STRATEGIC TOOL IN THE SUCCESS OF NEWLY ESTABLISHED UNIVERSITIES: KARABUK UNIVERSITY CASE STUDY

6th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE'11, Karabük, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2011, ss.207-217

Stratejik Yönetim Sürecinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Yeri Üzerine Bir Araştırma

9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2010, ss.317-321

Karabük’ün Gelecek Vizyonunda Stratejik İşbirliği

Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 2 - 03 Nisan 2010, ss.455-464

The Relationship Between The Strategic Planning (Strategic Management System) And Quality Improvement In Universities

5 th International Strategic management Conference, Stellenbosch, Güney Afrika, 2 - 04 Haziran 2009, ss.377-383

Kooperatiflerde Yeni Stratejiler Üzerine Bir Araştırma

XIX. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi (XIX. International Turkish Cooperative Congress), Ankara, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2008, ss.56-77

Role Of The Strategist Features Of Entrepreneurs On The Success Of Local Development Strategies: A Research On The Entrepreneurs In Karabuk, Turkey

”, 4th International Strategic Management Conference, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 21 Haziran 2008, ss.577-586

A Research on the Factors Affecting Strategic Knowledge System

2th International Strategic Management Conference, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2006, ss.355-364

A Research on the Features of Strategic Knowledge

International Strategic Management Conference, Çanakkale, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2005, ss.375-381

Safranbolu’da Alternatif Turizmin Gerekliliği ve Türleri Üzerine Bir Araştırma

Batı Karadeniz Bölgesi Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Karabük, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2004, ss.16-25

İşletme Yönetiminde Stratejik Bilgi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Kardemir A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklar

10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2002, ss.303-320

Turizm İşletmelerinde Stratejik Bilgi Sisteminin Kriz Yönetimine Etkisi

Turizm Seminerleri II, Karabük, Türkiye, 22 - 23 Nisan 2000, ss.1-8

Kitap & Kitap Bölümleri

Yönetimde Motivasyon

Örgütlerde Davranış Araştırmaları I, Azmi Yalçın, Editör, Akademisyen, ss.91-106, 2019

Yönetim ve Strateji Çalışmaları

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’xxde Akademik Araştırmar-4, Çankaya, Fikret, Kayıkçı, Sabrina, Editör, Gece Kitaplığı, 2018

Karabük İşgücü Piyasası Analizi

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Karabük Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Karabük, 2010

Genel Muhasebe

Kale Ofset, Ankara, 2002

Diğer Yayınlar