Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is there a relation between hip torsion coverage and osteoarthritis of the knee

JOURNAL OF CHILDRENS ORTHOPAEDICS, cilt.3, ss.27-31, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recurrent traumatic hip dislocation in a child

Acta Orthop Traumatol Turc, cilt.38, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The results of acetabular shelf procedures in Legg Calve Perthes disease

Acta Orthop Traumatol Turc., cilt.37, ss.138-143, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Simultaneous asymmetric bilateral traumatic hip dislocation a case report

Acta Orthop Traumatol Turc, cilt.37, ss.182-186, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Perkütan Aşil tendon tamirinde infiltrasyon anestezi ile uygulamasonuçlarımız

27. Ulusal T 194 ürk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017, cilt.51, ss.194

Doksan yaş üzeri kalça kırığı nedeniyle opere edilen hastalarda mortaliteyi etkileyen faktörler

27. Ulusal T 218 ürk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017, cilt.51, ss.218-219