Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Elektro üfleme yöntemiyle üretilen poliamid nanoliflerin filtrasyon özelliklerinin iyileştirilmesi

İTÜ Ulusal Tekstil Kongresi ve II.Ar-Ge Günü, Akademi Sanayi Buluşması, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2020, cilt.1, no.1, ss.119-123 Creative Commons License

Nanolifli Hava Filtrelerinin Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar

İTÜ Ulusal Tekstil Kongresi ve II.Ar-Ge Günü, Akademi Sanayi Buluşması, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2020, cilt.1, no.1, ss.133-140

Personalized and Adjustable Electronic Pressure Clothing via Unconventional Engineering Solution

7. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2020, cilt.1, ss.51-54

Investigation of Wear Properties of Polyethylene/Carbon Fiber Composites

6. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 24 - 25 Ocak 2020, cilt.1, no.1, ss.70-71

Antibakteriyel HEPA Filtrelerin Elektro Üfleme Yöntemi ile Üretimi

6. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 24 - 25 Ocak 2020, cilt.1, no.1, ss.36-39

Centrifugal Spinning: A Novel Approach for Nanofibrous Blood Filtration Membranes

6th Memtek International Symposium on Membrane Technologies and Applications, 18 - 20 Kasım 2019