Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Süt İneklerinde 2-Hydroxy-4-(methylthio) Butanoik Asit İzopropil Esteri'nin Süt Verim ve Kompozisyonu Üzerine Etkileri

Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.63, ss.311-315, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Damızlık Süt Sığırı İşletmelerinde Reprodüktif Yönetim

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, cilt.15, ss.93-101, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Korunmuş Yağların Süt İneği Rasyonlarında Kullanılması

Yem Magazin, ss.27-32, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruminant Rasyonlarında 2-hydroxy-4 (methyltio)-butanoic Asit Kullanımı

Yem Magazin, ss.28-32, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Herd Health and Management of Dairy Cow

ICANAS 2016 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, 21 - 23 Nisan 2016, cilt.1726 identifier identifier

The Usage of The 2-hydroxy-4-(Methythio) Butanoic Acid's Ester (HMBİ) in Dairy Cattle Rations

Union of Scientists-stara Zagora 21. İnternaional Cientific Conference June 2-3 2011 Bulgaria, 02 Haziran 2016 - 03 Haziran 2011, cilt.1, ss.3-9