Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of a solar-assisted infrared timber drying system

ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, cilt.36, ss.1875-1881, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The mathematical modeling of concentrated photovoltaic module temperature

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.42, ss.19641-19653, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Exergoeconomic analysis of a geothermal organic Rankine cycle power plant using the SPECO method

ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, cilt.36, ss.936-942, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy-exergy-ANN analyses of solar-assisted fluidized bed dryer

DRYING TECHNOLOGY, cilt.35, ss.1711-1720, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental Investigation of a Household Refrigerator Performance Using Chimney-Type Condenser

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.41, ss.1691-1697, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thermodynamic analysis of a new design of temperature controlled parabolic trough collector

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.74, ss.505-510, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy Analysis of a New Design of a Photovoltaic Cell-Assisted Solar Dryer

DRYING TECHNOLOGY, cilt.31, ss.1077-1082, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Estimation of global solar radiation on horizontal surface using meteorological data

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.28, ss.941-948, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Klima Santrallerinde Yoğuşan Suyun Geri Kazanımı İçin Alternatif Yöntemler

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknloji Dergisi, cilt.6, ss.893-901, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gaz Yakıtlı Bir Turbo Blower Santralinin Performans Analizi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, cilt.5, ss.99-109, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Binary Santrallerde Çalışma Akışkanı Olarak Kullanılan n Pentan ın Patlama Riskinin İncelenmesi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.4, ss.681-685, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik Rankine Çevrimi Prensibi ile Düşük Sıcaklıktaki Kaynaklardan Elektrik Üretim Uygulamaları

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.4, ss.686-696, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.12, ss.103-114, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENERGY AND EXERGY ANALYSES OF THE HEATING SYSTEM IN A MULTIPURPOSE BUILDING

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.195-217, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychrometric analysis of a timber dryer

Case Studies in Thermal Engineering, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

YAPI TESİSAT SİSTEMLERİNDE LEJYONELLA BAKTERİSİNİN OLUŞUMU VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.5, ss.353-358, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ENVIROECONOMIC ANALYSIS PHOTOVOLTAIC THERMAL SYSTEM USING NANOPARTICLE IN PHASE CHANGE MATERIAL

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICALENGINEERING ISTANBUL 2019, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2019, ss.1130-1136

FOTOVOLTAİK HÜCRE SICAKLIĞININ TESPİTİNDE KULLANILAN FARKLI MODELLERİN İNCELENMESİ

22. Uluslararası Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2019, cilt.1, ss.330-335

PV PANELLERİN TERMOGRAFİ YÖNTEMİ İLEİNCELENMESİ

Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde AkademikÇalışmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.580-592

EXERGY ANALYSIS OF WASTE HEAT RECOVERY COGENERATIVE ORGANIC RANKINE CYCLE

INTERNATIONAL CONGRESS OF ACADEMIC RESEARCH, Bolu, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2019, ss.347-354

Yoğunlaştırıcılı Fotovoltaik/Termal Sistemlerde Faz Değiştiren Malzeme ve Nanopartikül Kullanımının Deneysel İncelenmesi

International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.23-26

The Examination of PV Module Applications Installed on Sea or Dam: Case Of Antalya, Turkey

International Congress on Mathematic, Engineering, Natural Health Sciences, KIEV, Ukrayna, 11 - 13 Ağustos 2018, ss.1

ENERGY EFFICIENCY IN AIR CONDITIONING SYSTEMS: EVAPORATIVELY RECOVERY OF CONDENSED WATER

1st International Technology Sciences and Desing Symposium, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.331

ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİNDE GAZ KARIŞIMLARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

First International Conference on Energy Systems Engineering, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.233-237

Bir Hastanede Amaliyathane Klima Santrali Soğutma Hattının Ekserji Analizi

First International Conference on Energy Systems Engineering, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.50

CFD Analysis of Al2O3-water nanofluid flow and convective heattransfer in circular pipe

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SYSTEMS ENGINEERING -, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.149

ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİ PRENSİBİNE GÖRE ÇALIŞAN BİR JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

ULUSLAR ARASI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Düzce, Türkiye, 11 Ekim - 13 Eylül 2017, ss.15-26

Alternatif Soğutucu Akışkanların Termodinamik Analizi

Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2017, ss.32

DESIGN, MANUFACTURING AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ORGANIC RANKINE CYCLE APPARATUS

International Science and Technology Conference, Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017, ss.226-232

Evaluation of Commercial Type of Split Air Conditions by Using Condenser Waste Heat in a Boiler

International Conference on Engineering and Natural Science, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, cilt.4, ss.900-904

Effects Of The Ejector On Vapour Compression Cooling System

International Conference on Engineering and Natural Science, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, cilt.10, ss.2771-2777

Effects of The Ejector Usage On Vapour Compressıon Coolıng System

ICENS International Conference on Engineering and Natural Science, 24 - 28 Mayıs 2016, cilt.10, ss.2771-2777

Binary Santrallerde Çalışma Akışkanı Olarak Kullanılan N Pentan ın Patlama Riskinin İncelenmesi

Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015, ss.65-66

Organik Rankine Çevrimi Prensibi İle Düşük Sıcaklıktaki Kaynaklardan Elektrik Üretim Uygulamaları

Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015, ss.49-50

Energy Efficiency Enhancement of a Household Refrigerator Using With Oil Cooling Condenser

International Conference on Engineering and Natural Science, Üsküp, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015, ss.488-495

Numerical investigation of Al2O3 water nanofluid flow and heat transfer in sudden expansion channels

International Conference on Engineering and Natural Science, Skopje, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015, ss.541-548

First and Second Law Analysis of Central Cooling System of a Multipurpose Buildings

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, Karabük, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2014, cilt.12, ss.1974-1983

Çevre Sıcaklığının Gaz Türbini Performansına Etkisi

Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2011, cilt.1, ss.198-205