Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Wet Cupping Therapy on Heavy Metal Levels: A Single-Arm Clinical Trial

IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL, cilt.22, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Continue or stop applying wet cupping therapy (al-hijamah) in migraine headache:A randomized controlled trial

COMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE, cilt.38, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Self-assessment of residents in respect of attitudes to communication

PRIMARY HEALTH CARE RESEARCH AND DEVELOPMENT, cilt.20, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Calcium antagonists, digoxin, calcaemia and anaemia in heart failure.

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, cilt.28, ss.6749-6756, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of ferritin, vitamin B12 and folic acid on pregnancy outcomes

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.9, ss.22413-22417, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Büyük adenomatöz kolorektal poliplerde insan papilloma virüs varlığının araştırılması

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.145-154, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of Nutritional Status and Complete Blood Count Parameters on Clinical Outcome in Geriatric Critically Ill Patients

Journal of Clinical Medicine Research, cilt.10, ss.588-592, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The most common patient-related factors in hip dislocations following total hip replacement

Southern Clinics of Istanbul Eurasia, cilt.29, ss.120-124, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Traditional Detoxification Method in Ottoman Medicine: Regurgitation

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, cilt.26, ss.45-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Irritant phytocontact dermatitis caused by buttercup at various times: A series of three patients

ELECTRONIC JOURNAL OF GENERAL MEDICINE, cilt.15, ss.43-46, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Traditional Practices of Pregnancy, Birth and Postnatal Turnover in Women at Birth

Southern Clinics of Istanbul Eurasia, cilt.28, ss.190-198, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yaşlı Bakım Teknikerliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.2512-2521, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.204-213, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Does bullous erythema ab igne develop easier in diabetics? A case series of four patients.

ARCHIVES OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.2, ss.79-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Hormone Replacement Therapy on Postmenopausal Sternoclavicular Joint Arthritis

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, ss.361-364, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Sezeryan öncesi tahmini fetal ağırlık ölçümünün sezeryan insizyon uzunluğuna etkisi

Ortadoğu Tıp Dergisi, cilt.9, ss.118-122, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A model of collaboration between palliative care unit and home health care services: Karabük

Ankara Medical Journal, cilt.2017, ss.143-150, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A complication of wet cupping therapy: vesiculobullous plaque on an erythematous base

JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE-JIM, cilt.15, ss.252-254, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Predictive Value of Mean Platelet Volume in Variceal Bleeding due to Cirrhotic Portal Hypertension

Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology, cilt.7, ss.6-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Frequency of Rectovaginal Group B Streptococci in Third Trimester Pregnant Women and Affecting Factors

Journal of Contemporary Medicine, cilt.7, ss.160-167, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Posttravmatik stres bozukluğuna bağlı uyku bozukluğu olan hastada kupa tedavisi: Olgu sunumu

TURKISH JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDİCİNE, cilt.4, ss.33-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge Attitude and Behaviours of Hospital Staff with Regard to the Occupational Health and Safety

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.4, ss.188-195, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyses of Laboratory Tests in Cases with Appendicitis in Childhood

Konuralp Tıp Dergisi, cilt.8, ss.5-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiyede Palyatif Bakımda Uygulama ve Anlayış Farklılıkları

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.20, ss.5-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Causes Application on Medical Board

Konuralp Tip Dergisi, cilt.8, ss.167-172, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Wet-cupping therapy in patient suffered sleep disorder due to posttraumatic stress disorder:case report

İntegratif Tıp Dergisi, cilt.4, ss.33-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serum CA 125, Progesterone, and βHCG Levels in the Differential Diagnosis of Abortion and Ectopic Pregnancy

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, cilt.24, ss.102-106, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Moxifloxacin related thrombocytopeniae: A case report

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.64, ss.250-252, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Investigation of family functions in relation to different professional groups

International Journal of Human Sciences, cilt.12, ss.1555, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of use of the 112 Emergency Ambulance Service in Karabuk City

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, ss.271-274, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of Maternal Age on Pregnancy Outcome and Cesarean Delivery Rate

Journal of Clinical Medicine Research, cilt.7, ss.97-102, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Breast Masses in Adolescent Male

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, ss.50-52, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı

Ankara Medical Journal, cilt.15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mushroom Poisoning in a Metropolitan Hospital

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.13, ss.162-165, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Düşük Ayak Deformitesi İçin Ayakkabı İçi Dorsifleksör Tasarımı

10. ULUSLARARASI PROTEZ-ORTEZ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.348

TÜRKİYE’DE GÖREV YAPMAKTA OLAN FİZYOTERAPİSTLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE İŞ DOYUMU’NUN İNCELENMESİ

1st International Health Sciences and Life Congress 02-05 May 2018 Burdur/TURKEY, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.3-4

Burnout and job satisfaction of 112 emergency medical staff

22th WONCA Europe Conference 2017, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 28 Haziran - 01 Temmuz 2017

Assessment of communication skills of family medicine, internal medicine and surgery residents

22th. WONCA Europe Conference 2017, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 28 Haziran - 01 Temmuz 2017

Irritant phytocontact dermatitis caused by buttercup: case series

22th. WONCA Europe Conference 2017, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 28 Haziran - 01 Temmuz 2017

Changing efficacy of wet cupping therapy in migraine by the lunar phase

22th. WONCA Europe Conference 2017, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 28 Haziran - 01 Temmuz 2017

A complication of wet cupping therapy: veziculobullosis placs on groundwork erytematosis

22th WONCA Europe Conference 2017, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 28 Haziran - 01 Temmuz 2017

Thyroid Autoimmunity in Beta Thalassemia Minor

19th European Congress of Endocrinology, LIZBON, Portekiz, 20 - 23 Mayıs 2017

B12 Vitamin Eksikliğinin Etiyolojisinin Araştırılması

10. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Kayseri, Türkiye, 6 - 09 Nisan 2017

Bir Palyatif Bakım Merkezi Örneği: Karabük

10. Kepan Kongresi, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

40 Yaş Üzeri Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Yaşam Kalitesi

9. Aile Hekimliği Akademi Günleri, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2016

Kırk Yaş Üstü Kadınlarda Üriner İnkontinansın Hayat Kalitesine Etkisi

9. AİLE HEKİMLİĞİ AKADEMİ GÜNLERİ, Aydın, Türkiye, 10 - 13 Nisan 2016

Kitap & Kitap Bölümleri