Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Attitudes of University Students towards Individuals with A Disability

Advances in Environmental Biology, cilt.10, ss.231-235, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üstün Yetenekli Çocukların Konu Edildiği FilmlerinGelişimsel ve Eğitsel Açıdan İncelenmesi

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.206-228, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attachment Anxiety and Avoidance in Adolescents and Its Relationship with Social Exclusion

International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), cilt.9, ss.32-39, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, cilt.3, ss.32-41, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimi ve Öğretmenlerin Çocuk İhmal ve İstismarı Konusundaki Görüş ve Tutumları

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.436-453, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEMOGRAFİK BAZI ÖZELLİKLERİN AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN FARKINDALIĞI YORDAMA DÜZEYİ

The Journal of International Civilization Studies, cilt.3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

12-14 Yaş Arası Ergenlerin Sosyal Beceri Düzeyi ile Ebeveynlerine Bağlanma Güvenliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.419-440, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Kültürlerde Aile Çocuk Etkileşimlerinin Öğretmen Bakış Açısına Göre İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.1477-1484, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining The Views and Needs Of Mothers Having A Baby With A Developmental Disability Over The Process They Experience After Diagnosis

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, cilt.7, ss.97-128, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Üstün Yetenekli Olarak Aday Gösterilen 9-10 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Ebeveyn Tutumlarının İncelenmesi

Route Educational and Social Science Journal, cilt.2, ss.146-157, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstün Yetenekli Olarak Aday Gösterilen 9-10 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Ebeveyn Tutumlarının İncelenmesi

Route Educational and Social Science Journal, cilt.2, ss.146-157, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstün Yetenekli Olarak Aday Gösterilen 9-10 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Ebeveyn Tutumlarının İncelenmesi

Route Educational and Social Science Journal, cilt.2, ss.146-157, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişimsel Geriliği Olan Bebeğe Sahip Annelerin Yaşadıkları Sürece İlişkin Görüşlerinin ve Gereksinimlerinin Belirlenmesi

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, cilt.7, ss.97-128, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Bir Erken Müdahale Modeli Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, cilt.1, ss.309-314, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Cinsel Eğitimine İlişkinEbeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.41-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların cinsel eğitimine ilişkin ebeveyn görüşlerinin incelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.41-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul Öğrencileri ve Annelerinin Ağız ve Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.43-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocukları konu alan gazete haberlerinin incelenmesi.

I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi-Econder, 18 - 20 Ekim 2019

Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve üstün yetenekliliğe ilişkin ayirici davranışlar

I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi-Econder, 18 - 20 Ekim 2019

Güne Beden Eğitimi ve Sporla Başlamanın Beden Eğitimi ve Spora Yönelik Tutumlara Etkisi

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’18 Dubai) Imeset’18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 - 27 Ekim 2018, ss.223-230

İlköğretime Devam Eden Çocukların Üstün Yeteneklilik ile İlgili Görüşleri

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’18 Dubai) Imeset’18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 - 27 Ekim 2018, ss.218-222

Bilsem Uygulamalarının Merkeze Devam Eden Öğrenciler ve Ailelerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’18 Dubai) Imeset’18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 - 27 Ekim 2018, ss.377-384

İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve S pora Yönelik Tutumları

6th International Conference on Science, Cul ture, and Sport, Lviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018

Üstün yetenekli ve normal gelişen ergenlerin arkadaşlık ilişkilerinin incelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2017

Üstün yetenekli çocukların konu edildiği filmlerin eğitsel ve gelişimsel açıdan incelenmesi

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir/Ürgüp, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.113-114

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Şişman-Zayıf Kavram Algılarının İncelenmesi

IX.International Congress of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.15-27

Üniversite Öğrencilerinin Aile Değerlerine Bakışı

Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015, cilt.1, ss.417-440

Kitap & Kitap Bölümleri

Dezavantajlı Aileye Sahip Çocuklar ve Okula Uyumları

Yaşamın İlk Yıllarında Okula Uyum, Ogelman, Hülya Gülay, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.207-235, 2020

Okuryazarlığa Bakış ve Erken Okuryazarlık

Erken Okuryazarlık Eğitimi, Uludağ Gonca, Durmuş Tuğba, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.25-46, 2020

Çocuklarda Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma

Çocuk Edebiyatı, Ceylan, Şehnaz, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.329-349, 2020

Bebeklik Döneminde Televizyon ve Tablet

Bebeklik Döneminde Gelişim, Aytekin Çiğdem, Bencik Kangal Saniye, Demircioğlu Haktan, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.251-271, 2020

Avusturya

Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, Yasemin Aydoğan, Editör, Nobel, Ankara, 2017

Supporting Memory Development

Recent Advances in Health Sciences, Adil Çamlı, Bilal Ak, Ramiz Arabacı, Recep Efe, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, ss.409-413, 2016

The Study of Social Skills and Peer Attachment of Adolescent

Recent Advances in Health Sciences, Adil, Bilal, Ramiz, Recep, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, ss.405-498, 2016

Examination of the Effects of Child-to-Child Approach on the Oral and Dental Health of Primary School Students

Contemporary Approaches in Education and Communication, Hasan Arslan, Mehmet Ali Içbay, A.J. Gallard, L. Ramos, Editör, Peter Lang AG, ss.179-196, 2016

Supporting Memory Development in Early Childhood

Recent Advances in Health Sciences, Çamlı, A.A., Ak, B., Arabacı, R., Efe, R., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.409-413, 2016

The Study of Social Skills and Peer Attachment of Adolescent

Recent Advances in Health Sciences, Çamlı, A. A, Ak, B., Abacı, R. & Efe, R., Editör, St. Kliment Ohridski University, Sofija, ss.405-498, 2016