Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Johannes Pedersen, İslam Dünyasında Kitabın Tarihi, çev. Mustafa Macit Karagözoğlu, İstanbul: Klasik Yayınları, 2012, 174 s.

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, cilt.1, ss.276-279, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Gök, N. (2016). Osmanlılar-I: Devlet-Bürokrasi-Teşkilat-Diplomatika. İstanbul: Kriter, 304 s.”

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.92-94, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Osmanlı Miras Hukuku Sulh-Tehârüc Uygulamalarında Kadın: Konya Kadı Sicili 45. Defter (1714-1715) Örneği”

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.9-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Yapay Döllenme Tekniği Olarak Taşıyıcı Annelik: Hukukî ve Biyoetik Açıdan Değerlendirilmesi”

Journal of Intercultural and Religious Studies, cilt.6, ss.27-60, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“İslâm Hukuku Açısından Taşıyıcı Annelikte Meşruiyet Tartışmaları”

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi,, ss.241-266, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Safranbolu Sicillerinde Kadınların Taraf Olduğu Miras Belgelerinin İncelenmesi (XIX. Yüzyılın Son Çeyreği)”

Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dinî İlmî ve Kültürel Hayat Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019, ss.190-212

“Din ve Ahlakın Mahremiyet Sınırlarını Zorlayan Bir Uygulama Olarak Taşıyıcı Annelik”,

Din Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 27 - 29 Mart 2015, cilt.1, ss.175-196

Tarihte Gıda Denetimi: Osmanlı Bursa İhtisab Kânunnamesi Örneği

ULUSLARARASI 3. HELAL VE SAĞLIKLI GIDA KONGRESİ, 30 Ekim - 01 Kasım 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

İslam ve Osmanlı’da Mesken Mahremiyeti (Kitapçık)

Konya İl Müftülüğü Kültür Yayınları, Konya, 2016