Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - 2019 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı , Türkiye

 • 2014 - 2016 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı , Türkiye

 • 2009 - 2014 Lisans

  Boğaziçi Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Turizm İşletmeciliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Bir Sosyal Performans Göstergesi Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Firma Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi :Marka Değerinin Aracı Rolü

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Bölümü

 • 2016 Yüksek Lisans

  Çalışma Yaşam Kalitesinin Tükenmişlik Sendromu Üzerine Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Uygulama

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İspanyolca

 • C1 İleri İngilizce