Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Research on Food Safety Knowledge and Practices of Tourism Employees

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.8, ss.552-568, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Measuring the Effect of Restaurant Servicescapes on Customer Loyalty

Turizm Akademik Dergisi, cilt.6, ss.255-270, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Halkın İnanç Turizmine Yönelik Bakış Açılarının Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.10, ss.124-131, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN İŞLEMLERİ: NEW YORK BORSASI ÖRNEĞİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.943-958, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Impact of Internet Channel on The Service Cannibalization Perception The Role of Relative Capital

Business Management Studies: An International Journal, cilt.6, ss.393-419, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effects of Quality of Work Life on Burnout Syndrome: A Study on Hospitality Industry

Journal of Tourismology, cilt.4, ss.1-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünden Bugüne Spiritüel Turizm

Journal of International Social Research, cilt.11, ss.594-604, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Influence of the Work-Family Conflict on OrganizationalCynicism and Intermediary Role of the Life Satisfaction

Journal of Yaşar University, cilt.13, ss.267-280, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerli Turistlerin Destinasyon İmajına İlişkin Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri: Safranbolu Üzerine Bir Çalışma

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.29-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekoturizm Konusunun Lisansüstü Tezlerdeki Bibliyometrik Profili

Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, ss.122-130, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizm, Terörizm ve Siyasi İstikrarsızlık

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.28, ss.110, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Terör ve Turizm Arasındaki Ekonomik İlişki

Journal of Recreation an Tourism Research, cilt.4, ss.255-274, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Organizational Commitment and Job Commitment to Intention to Leave of Employment: A Reserach in Hotel Management

International Journal of Business and Social Science (IJBSS), cilt.6, ss.128-137, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile Finansal Performans Arasındaki Nedensel İlişki

I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Karabük, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

Konaklama İşletmesi Çalışanlarının Çalışma Yaşam Kalitesi Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

ULUSLARARASI TÜRK - RUS DÜNYASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 14 - 16 Aralık 2018

Yerel Halkın İnanç Turizmine Yönelik Bakış Açılarının Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi

2.Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.588-598

The Architectural Design of the Convention Venues: Comparison between European and Asian Venues

1st International Conference on Tourism and Architecture, 24 - 27 Ekim 2018

İş-Aile Çatışması ile Yaşam Doyumu Üzerine Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Business Organization Research Conference, Karabük/Safranbolu, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Do Internet Channels Cannibalize the Travel Agent SalesRepresentatives?

Business Organization Research Conference, Karabük/Safranbolu, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

To What Extent Does Franchise Decision Affects Restaurant Firm’s Financial Performance?

Global Conference on Business and Economics, Florida / Sarasota, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 Haziran 2018, ss.218-223

How Much Does the Consumer-Based Brand Equity Affect the Financial Performance of the Company?

Global Conference on Business and Economics, Florida / Sarasota, 4 - 08 Haziran 2018, ss.238-240

To What Extent Do Internet Channels Cannıbalıze The Travel Agent Sales Representatıves?

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Sürdürülebilir Turizme Bakış Açıları

1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Kastamonu, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Kırsal Turizm Alanlarında Gastronomik Unsurların Önemi: Safranbolu Örneği

4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

Understanding Tourist Motivation: The Case of Hagia Sophia, Turkey

II International Conference on Tourism Dynamics and Trends, Sevilla, İspanya, 26 - 29 Haziran 2017, ss.415-416

Safranbolu’yu Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları

International West Asia Congress of Tourism Resarch, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.227-228

Safranboluyu Ziyaret Eden Yerli Turislerin Destinasyon İmaj Algıları

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül - 01 Ekim 2017

Stakeholders Opinion Regarding Sustainable Heritage Tourism: The Case of Safranbolu

ITSA: Tourism in Contemporary Cities, Greenwich, İngiltere, 17 - 19 Ağustos 2016, ss.37-50

Safranbolu Turiziminin Sürdürülebilir Gelişiminde UNESCO nun Etkileri

II.Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.322-339

Residents Attitudes and Perception Towards Tourism Development The Case of Safranbolu

I.Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2015, ss.749-760

Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Avrupa ve Türk Turizm Politikalarında Yaşanan Güncel Gelişmeler

1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2015, ss.39-49

Process of Urban Renewal in Karaköy from the Perspectives of Tourism Investors

2nd International Congress of Tourism Management Researches - 2015, 01 Mayıs 2015 - 03 Mayıs 2016, ss.100-114

Kitap & Kitap Bölümleri

Green and Smart Technologies for Smart Cities

Application of Smart City Concept to the Leading Destination: Evidence from Istanbul ‒ A Case Study, Pradeep Tomar,Gurjit Kaur, Editör, Springer, London/Berlin , Arizona, ss.120-150, 2019

Recent Advances in Social Science

Safety Perception in Touristic Destinations: The Example of Istanbul Provience, Recep Efe, Irina Koleva, Münir Öztürk and Remzi Arabacı, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.305-319, 2019

Social Sciences Researches in the Globalizing World

An Application to Determine the Factors Effecting the Hedonic Consumption Behavior of Foreign Tourists in Fethiye, RUSEV, Marin STRAUS, Eric AVCIKURT, Cevdet SOYKAN, Abdullah PARLAK, Bekir, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.439-450, 2018

Developments in Social Sciences

Rural Tourism Potential of Kastamonu Province, EFE Recep, PENKOVA Rositsa, WENDT Jan A.,SAPAROV Kuat T. ve BERDENOV Jaras G, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.481-495, 2017