Dr.Öğr.Üyesi

AYŞEGÜL KARACA DEDEOĞLU


Adalet Meslek Yüksekokulu

Eğitim Bilgileri

2015 - 2018

2015 - 2018

Doktora

İstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Hukuku, Türkiye

2010 - 2012

2010 - 2012

Yüksek Lisans

Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

MÜLTECİLERİN VE GEÇİCİ KORUMA SAĞLANANLARIN SAĞLIK HAKKI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Hukuku

2012

2012

Yüksek Lisans

“ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN TIBBİ MÜDAHALE VE TEDAVİDE MALPRAKTİSTEN DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜ: ANKARA İLİ ÖZEL HASTANELER UYGULAMASI”

Atılım Üniversitesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk