Dr.Öğr.Üyesi

AHMET ZAHİD KÜÇÜK


Fen Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Eğitim Bilgileri

2012 - 2019

2012 - 2019

Doktora

Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cebir Ve Sayılar Teorisi (Dr), Türkiye

1999 - 2001

1999 - 2001

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

k-TRIDIAGONAL TOEPLITZ MATRİSLERİN PERMANENTLERi

Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik

Araştırma Alanları

Matematik, Doğrusal ve Çoklu Doğrusal Cebir, Matris Kuramı, Genel Matematik, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Karabük Üniversitesi, Eskipazar Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

KRİPTOLOJİ

Lisans

Lisans

GENEL MATEMATİK-1

Lisans

Lisans

LİNEER CEBİR

Lisans

Lisans

LİNEER CEBİR

Ön Lisans

Ön Lisans

MESLEKİ MATEMATİK

Lisans

Lisans

LİNEER CEBİR

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Recursive and Combinational Formulas for Permanents of Generalk-tridiagonal Toeplitz Matrices

KÜÇÜK A. Z. , ÖZEN M., İNCE H.

Filomat, cilt.33, ss.307-317, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN TAHMİNLENMESİNDE KULLANILAN OLASILIK DAĞILIM FONKSİYONLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE KARABÜK RÜZGÂR VERİLERİNE UYGULAMASI

KÖSE B. , KÜÇÜK A. Z. , ORDU B., ÇAY Y.

Bilim ve Teknoloji Dergisi - A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, cilt.3, ss.199-212, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

AN OVERVIEW OF THE PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS FOR FORECASTING OF WIND ENERGY POTENTIAL AND KARABUK WIND DATA APPLICATION

KÖSE B. , KÜÇÜK A. Z. , ORDU B., ÇAY Y.

Bilim ve Teknoloji Dergisi - A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, cilt.14, ss.199-212, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

On the Chebyshev-S polynomials and their matrix form

KÜÇÜK A. Z.

3rd International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM-VAN 2020), Van, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2020, cilt.3, ss.82

2017

2017

Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve MTOK Üzerine

KÖSE B. , KÜÇÜK A. Z.

1st International Conference on Energy Systems Engineering, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.541-545

2015

2015

SAĞ TARAFI POLİNOM OLAN KISMİ TÜREVLİ DENKLEMLER İÇİN BİR ÖZEL ÇÖZÜM BULMA YÖNTEMİ

DÜZ M. , KÜÇÜK A. Z.

10. Ankara Matematik Günleri / ODTÜ, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2015

2015

2015

İKİNCİ DERECEDEN BİR REKÜRANS BAĞINTISININ MATRİS FORMU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KÜÇÜK A. Z.

10. Ankara MAtematik Günleri / ODTÜ, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2015

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2017

Kasım 2017

Asian Journal of Mathematics and Computer Research

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2015

2015

ANKARA MATEMATİK GÜNLERİ

Katılımcı

Ankara-Türkiye