Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A New Hybrid System Design for Thermal Energy Storage

JOURNAL OF THERMAL SCIENCE, cilt.29, ss.1300-1308, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laminar Forced Convection of Various Nanofluids in Sudden Expansion Channels Under Constant Heat Flux: A CFD Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS, cilt.11, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy-exergy-ANN analyses of solar-assisted fluidized bed dryer

DRYING TECHNOLOGY, cilt.35, ss.1711-1720, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental Investigation of a Household Refrigerator Performance Using Chimney-Type Condenser

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.41, ss.1691-1697, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FREEZE-DRYING KINETICS AND DIFFUSION MODELING OF SAFFRON (CROCUS SATIVUS L.)

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, cilt.39, ss.142-149, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Freeze Drying of Saffron (Crocus sativus L.)

DRYING TECHNOLOGY, cilt.29, ss.1622-1627, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF COLLECTOR EFFICIENCIES ON SEPARATED AND CONNECTED HEAT PIPES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, ss.425-429, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Economical Analysis of Huawei MA5622 External Active Access Device Charged by Photovoltaic Panel

INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, cilt.10, ss.79-88, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adaptation of Oil Cooled Condenser Design to A Thermostat Controlled Cooler and Performance Analysis

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, ss.477-484, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Investigation of Energy Generation at Test System Designed by Use of Concentrated Photo-Voltaic Panel And Thermoelectric Modules

International Journal of Renewable Energy Resources (IJRER), cilt.8, no.4, ss.1859-1867, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of Energy Generation at Test System Designed by Use of Concentrated Photo-Voltaic Panel And Thermoelectric Modules

INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, cilt.8, ss.1859-1867, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Klima Santrallerinde Yoğuşan Suyun Geri Kazanımı İçin Alternatif Yöntemler

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknloji Dergisi, cilt.6, ss.893-901, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ev Tipi Soğutucuda Yağ Hazneli Kondenserin Sistem Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Düzce Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.4, ss.475-485, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atık Baca Gazı Kullanımı ile TermoelektrikJeneratörlerde Elektrik Üretiminin Faydalı KullanımınınDeneysel ncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri DergisiPart:C, Tasarım Ve Teknoloji, cilt.2, ss.289-298, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THERMO ECONOMIC OPTİMİZATION OF A VAPOUR COMPRESSED REFRIGERATIONSYSTEM USING ALTERNATIVE REFRIGERANTS

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.5, ss.381-398, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Isı Borulu Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminde Doğrusal Fresnel Lens Kullanımının Sistem Üzerine Etkisinin Deneysel İncelemesi

INERS’19 3rd International Engineering Research Symposium, Düzce, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2019, ss.80-84

Dondurularak kurutulan muzun Kinetik Modeli

4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Science, 22 - 24 Kasım 2019

ENERGY EFFICIENCY IN AIR CONDITIONING SYSTEMS: EVAPORATIVELY RECOVERY OF CONDENSED WATER

1st International Technology Sciences and Desing Symposium, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.331

Safran çiçeğinin alternatif kurutma yöntemi

Safran Hasadı Etkinliği, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

Güneş Enerjili Isı Borularında Yansıtıcı Etkisinin Deneysel Karşılaştırılması

1st International Conference on Energy Systems Engineering, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.348-350

Termoelektrikli Soğutma ve Isıtma Siseminin Mini Sera Ortamında Kullanılarak Safran Çiçeği Yetiştirilmesi

1 st International Conference on Energy Systems Engineering, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.336-339

Effects Of The Ejector On Vapour Compression Cooling System

International Conference on Engineering and Natural Science, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, cilt.10, ss.2771-2777

Ev Tipi Bir Soğutucuda Eşanjör Kullanımının Soğutma Performansına Etkisinin İncelenmesi

ISITES2016 4TH International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.677-686

Effects of The Ejector Usage On Vapour Compressıon Coolıng System

ICENS International Conference on Engineering and Natural Science, 24 - 28 Mayıs 2016, cilt.10, ss.2771-2777

Thermodynamic and Thermoeconomic Analysis of Split Type Air Conditioners Combined with Boiler

International Conference on Engineering and Natural Sciences, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.995-1001

Ev Tipi Bir Buzdolabının Kondenser Atık Isısının Benmari’de Kullanılmasının incelenmesi

ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015, ss.1076-1080

Energy Efficiency Enhancement of a Household Refrigerator Using With Oil Cooling Condenser

International Conference on Engineering and Natural Science, Üsküp, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015, ss.488-495

Numerical investigation of Al2O3 water nanofluid flow and heat transfer in sudden expansion channels

International Conference on Engineering and Natural Science, Skopje, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015, ss.541-548