Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, cilt.9, ss.626-639, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Futbol ve Futsal Branşlarında Spor Yapan Genç Kadınların Saldırganlık Yaklaşımları

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), cilt.4, ss.1-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Examination of Attitudes towards Cheating in Exams by Physical Education and Sports High School Students

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, ss.1396-1402, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of global citizenship levels of pre service Physical Education teachers

Educational Research and Reviews, cilt.11, ss.299-306, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Physical education and sports students education quality satisfaction level

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Validity and reliability studies for scale of evaluating physical education teachers based on student ratings

Journal of Physical Education and Sport Management, cilt.6, ss.60-69, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi SportmenlikDavranışlarının İncelenmesi Karabük İli Örneği

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.1, ss.1044-1056, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gençlik kampı lider adaylarının duygusal zeka düzeyleri ve iletişim becerilerinin incelenmesi

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.43-50, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GENÇLİK KAMPI LİDER ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.12, ss.43-50, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Faal Futbol Klasman Hakemlerinin Eğitim Süreçlerinin İncelenmesi ve Beklenti Düzeyleri

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, cilt.12, ss.104-112, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara Bölgesindeki Futbol Hakemlerinin Fiziksel Özelliklerinin Klasmanlara göre Karşılaştırılması

Hacettepe Üniversitesi Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.21, ss.10-15, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Güne Beden Eğitimi ve Sporla Başlamanın Beden Eğitimi ve Spora Yönelik Tutumlara Etkisi

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’18 Dubai) Imeset’18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 - 27 Ekim 2018, ss.223-230

Futbol ve Futsal Branşlarında Spor Yapan Genç Kadınların Saldırganlık Yaklaşımları

6th International Conference on Science Culture and Sport, Lviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018, ss.195

İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve S pora Yönelik Tutumları

6th International Conference on Science, Cul ture, and Sport, Lviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018

S por Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin İncelenmesi

6th International Conference on Science, Cul ture, and Sport, Lviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018

Investigation of Physical Education Teachers Candidates’xx Levels of Narcissism

8th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (8th APCESS), Bangkok, Tayland, 14 - 16 Haziran 2017

Investigation of Physical Education Teachers Candidates’ Levels of Narcissism

8th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (8th APCESS) 2017, Bangkok, Tayland, 14 - 16 Haziran 2017

INVESTIGATING PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS’xx AND PEDAGOGICAL FORMATION CERTIFICATE PROGRAM STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.280

Kitap & Kitap Bölümleri

GELİŞİM ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ

ERKEN ÇOCUKLUKTA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR, ÖZYÜREK ARZU, Editör, VİZE, Ankara, ss.2-12, 2017