Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK SÜNGERCİLİĞİ (1923- 1990)

Turkish Studies, ss.185-213, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınhanı ve Çevresinin İdari Yapısı (1467-1990)

Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.32-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XX. Yüzyıl Sonlarında ve XX. Yüzyıl Başlarında Ermenek’in İdari Yapısı

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.700-712, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Administration Structure of Ermenek at the end of XIX'th Century and at the Begining of XX'th Century

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, ss.700-712, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Adminisrative and Soscio-Economic Structure of Saidili Township According to Konya Province Yearbooks

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, ss.293-308, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tarih Öğretiminde Menkıbelerin Kullanılması

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.311-321, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sultan Alaeddin Keykubat ın Konya ve Çevresindeki Vakıfları

Merhaba Gazetesi Akademik Sayfalar, cilt.10, ss.540-544, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

XIX Yüzyıl Bozkır Ticaretinde Gayr i Müslim Tüccarlar

Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır 06-08 Mayıs 2016, Konya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2016, ss.383-392

XIX Yüzyılda Çorum un İdari Yapısı

Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, cilt.1, ss.749-758

Adana Vilayet Salnamelerine Göre XIX Yüzyıl Sonlarında Adana nın İdari Yapısı

1. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.27

Osmanlı Döneminde Sille

1. Ulusal Sille Sempozyumu, Konya, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2013, ss.273-299

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler

Konya Ansiklopedisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, ss.86-87, 2015

Karatay Tarih Kültür Sanat

Karatay Belediyesi, ss.708-717, 2012