Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Transformation characteristics of ductile iron austempered from intercritical austenitizing temperature ranges

Journal of Materials Science, cilt.44, ss.1394-1403, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

The hardenability of austenite with different alloy content and dispersion in dual-phase steels

Journal of Materials Processing Technology, cilt.208, ss.75-84, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tensile shear and microstructural properties of resistance spot-welded low-carbon Mn-Ni dual-phase steels

Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, cilt.30, ss.19-32, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of aging temperature and martensite by volume on strain aging behaviour of dual phase steel

Ironmaking and Steelmaking, cilt.35, ss.63-68, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Elektrot Tipinin Nokta Direnç Kaynaklı DP600 Çeliğinin Mikroyapı ve Sertliğine Etkileri

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.181-193, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NOKTA DİRENÇ KAYNAKLI ÇİFT FAZLI SAC BİRLEŞTİRMELERİ İÇİN DÜZLEMSEL EĞME VE ÇEKME GERİLMELİ YORULMA DENEYİ MODELİ GELİŞTİRİLMESİ

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019), Ankara, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019, ss.801-805

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE SPRINGBACK EFFECT IN THE FORMING OF DP 800 DUALPHASE AND HIGH STRENGTH STEEL SHEETAbdülsamet ÖZDEN, Bilge DEMİR

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019), Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

Nokta Direnç Kaynaklı Çift Fazlı Çeliklerin Genliğe Bağlı Yorulma Ömürlerinin Karşılaştırılması

UDCS’xx19 Fourth International Iron and Steel Symposium, 4 - 06 Nisan 2019, ss.107-110

Investigation of the Springback and Microstructural Deformation for Different Sheet Metals Forming

UDCS’19 Fourth International Iron and Steel Symposium, Karabük, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019

Effect the Surfactant on the Dispersion and Mechanical Properties of Multi-Walled Carbon (MWCNT) Reinforced Polymer Composites

1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18), 22 - 24 Mart 2018, cilt.1, ss.5-12

DP600 Çeliğinin NDK Birleşimlerinin Çekme Makaslama Özelliklerine Kaynak Parametrelerinin Etkileri

3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), 17 - 19 Eylül 2018

Elektrot Basıncının Nokta Direnç Kaynaklı DP1000 Çeliğinin Mikroyapı ve Sertliğine Etkileri

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Çeşme, 10 - 12 Nisan 2018

Kaynak Parametrelerinin Nokta Direnç Kaynaklı DP600 Çeliğinin Mikroyapı ve Sertliğine Etkileri

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Çeşme, 10 - 12 Nisan 2018

THE EFFECTS OF THE ELECTRODE TYPE ON MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF THE RSW OF DP600 STEEL

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), 11 - 13 Ekim 2017

THE EFFECTS OF THE ELECTRODE PRESSURE ON TENSILE STRENGTH AND FRACTURE MODES OF THE RSW JUNCTIONS OF DP600 SHEET STEEL

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), 11 - 13 Ekim 2017

SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİNİN FARKLI PARAMETRELER ALTINDA ABRASİF AŞINMA DAVRANIŞI

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), 11 - 13 Ekim 2017

RAY ÇELİKLERİNDE ÖSTENİT TANE BOYUTU ANALİZİ VE ÇEKME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), 11 - 13 Ekim 2017

FARKLI SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİNİN MİKROYAPI VE SERTLİĞİNİN İNCELENMESİ

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), 11 - 13 Ekim 2017

Effects of Si content and different critical annealing parameters on Trip structure production

2. International Conference on Metarials Science and Technology, 11 - 13 Ekim 2017

The Effect of Carbon Content on Mechanical Properties of Trip Steels

2. International Conference on Metarials Science and Technology, 11 - 13 Ekim 2017

‘The Effects of Intercritical Annealing Temperature on the Hardness of Steel Materi, 2017, Sarajevo.

als in Accordance with Trip Concept in Different Compositions’’, International Conference on Engineering Technology And Innovation, 22 - 26 Mart 2017

Comparıson Of Machınıng Characterıstıcs Between AA 6082 And AA 6082 T6 Materıal Wıth Cryogenıc Coolıng

” International Conference on Engineering Technology And Innovation, 2017, Sarajevo., saraybosna, Bosna-Hersek, 22 - 26 Mart 2017

ÖSTEMPERLEME ISIL I LEMININ DEMIRYOLU YÜK VAGONTAMPON MALZEMESININ MIKROYAPI VE SERTLIĞINEETKISI

3. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’16), 13 - 15 Ekim 2016

The Effect Of Austempering On Tensile Strength Of The Railway Wagon Bumper Spherical Iron Materials

3rd International Symposium on Railway System Engineering (ISERSE’16), 13 - 15 Ekim 2016

THE EFFECT OF THE ANNEALING TEMPERATURE AT AUSTENITIC AREA ON TENSILE PROPERTIES OF THE RAIL ROAD STEEL

3. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (, 13 - 15 Ekim 2016

Östemperleme ısıl işleminin demiryolu yük vagon tamponun darbe dayanımına etkisi

3rd International Symposium on Railway System Engineering (ISERSE’16), 13 - 15 Ekim 2016

The Effect Of The Austempering On Microstructure And Hardness Of The Railroad Freight Car Bumper

3rd International Symposium on Railway System Engineering (ISERSE’16), 13 - 15 Ekim 2016

TÖSTEMPERLEME ISIL LEM N N DEM RYOLU YÜK VAGONTAMPONUN DARBE DAYANIMINA ETKisi

3. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’16), 13 - 15 Ekim 2016

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DEMİR ÇELİK YERLEŞKESİ FÜNİKÜLER RAYLI SİSTEM PROJESİ

3. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’16), 13-15 Ekim 2016, Karabük, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

The Effect Of The Austempering Heat Treatment On Impact Strength Of The Railway Wapon Bumper

3rd International Symposium on Railway System Engineering (ISERSE’16), 13 - 15 Ekim 2016

Temperatures on the Mechanical and Microstructural Properties of High Carbon Steel Wires

ISIL İŞLEM SEMPOZYUMU H E A T T R E A T M E N T SYMPOSIUM, TMMO İstanbul, 2016, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016

Bilge DEMİR Erkan İNCEKAR Öznur DİNCEL Muhammed ELiTAŞ İLERİ DAYANIMLI ÇELİKLERDE NOKTA DİRENÇ KAYNAĞI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), 11-13 May 2016, Gaziantep-TURKEY, 11 - 13 Mayıs 2016

Microstructural Evoluation Of The Resistance Spot Welding Of The Advanced Automotive DP800 Sheet Steel

4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), 11 - 13 Mayıs 2016

A Study On Experimental And Numerical Analysis Of The Resistance Spot Welding Of Commercial Az31 Magnesium Alloy

4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), 11-13 May 2016, Gaziantep-TURKEY, 11 - 13 Mayıs 2016

İleri Dayanımlı Çeliklerde Nokta Direnç Kaynağı Etkilerinin İncelenmesi

4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), 11 - 13 Mayıs 2016

The Failure Mechanism Of The Resistance Spot Welded Junctions Of The Advanced Automotive Sheet Steel

4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), 11-13 May 2016, Gaziantep-TURKEY, 11 - 13 Mayıs 2016

Mıcrostructure Investigation Of Mıcro Alloy Boron Added 304 Staınless Steel Joıned By Gas metal Arc Weldıng Technique

Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16), 6-8 Nisan 2016, Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2016

İzotermal Tutma Süresi Ve Yağda Su Vermenin GGG70 Dökme Demirin Aşınma Direncine Etkisi

Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16), 6-8 Nisan 2016, 6 - 08 Nisan 2016

Isıl İşlemin GGG70 Vagon Tampon Malzemesinin Sünekliğine Etkisi

Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı, Kapadokya (IMSTEC’16), 6 - 08 Nisan 2016

Farklı Kimyasal Kompozisyon Ve Mikroyapı Bileşenlerine Sahip Çift Fazlı Çeliklerin Pekleşme Davranışları

ararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16), 6 Nisan - 08 Haziran 2016

Changing Of The Martensit Volume Friction With Intercritical Annealing Temp And Microstructure Maps

The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015

The Effects Of Boron Content And Heat Treatment On Microstructure Of Mıcro Alloyıng Boron Added C Mn Al Si Steel

The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015

Investigation Of The Prior Austenite Grains PAG Of The Rail Way Steel

The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015

Investigation Of Cutting Parameters On Machining Perfomance Of Trıp800 Steel In Drilling

The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015

The Effects Of Alumınıum Content And Heat Treatment On Mıcrostructure Of C Mn Si Al Steel

The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015

The Effects Of Silicon Content And Heat Treatment On Mıcrostructure Of C Mn Al Si Steel

The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015

Experimental Investigations Of Cutting Parameters On surface roughness ın fınısh turnıng of ZF7B BORON STEEL

The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015

The Effect Of The Prıor Austenıte Grain Size On The Mechanıcal Propertıes The Rail Way Steel

The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015

The Effects Of Boron Content And Heat Treatment On Microstructure Of Low Sılıcon CMn Si Al STEEL

The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015

Production Of The Boron Alloyed TRIP Steel

The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015

An investigation on corrosion properties of Cr Mo Steels

54 International Foundry Conference, Portoroz, Slovenya, 17 - 19 Eylül 2014

316L paslanmaz çelik T M parçaların borlanması

5. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, Ankara, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2008, ss.596-603

Effect of the weld current on tensile shear properties of the RSW junctions of the AZ31 Mg alloy sheet USLU POLAT

6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2011, ss.1-4

An investigation on nucleous size and its effect on tensile properties of resistance spot welded IF steel

1. International Conference on Welding and Joining Technologies, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2009, ss.214-223

Ç 5140 çeliğinin mikroyapı ve mekanik özelliklerinin işlenebilirliğe etkisi

5th International Advanced Technologies Symposium, Karabük, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2009, ss.1262-1265

IF 7315 çeliklerinin yapıştırmalı nokta direnç kaynaklı birleştirmelerinin incelenmesi

14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2008, ss.150-157

Ticari DP600 çelik sacın NDK birleştirmelerinde kaynak süresinin dalma derinliği ve dayanıma etkisi

5th International Advanced Technologies Symposium, Karabük, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2009, ss.930-935

Galvaniz kaplamalı kaplamasız DP450 çelik sacının nokta direnç kaynaklı birleştirmelerinin incelenmesi

12th International Materials Symposium (IMSP’2008), Denizli, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2008, ss.498-504

Çift fazlı çeliklerde martenzit hacim oranı ve farklı başlangıç yapılarının çekme özelliklerine etkisi

I. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, cilt.3, ss.1294-1300

Çift fazlı çeliklerin nokta direnç kaynak kabiliyetine kaynak zamanının etkisi

I. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, cilt.3, ss.1301-1305

Bilirkişi Raporları