Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gösterge-Mimarlık İlişkisi Bağlamında “İkonik” ve “Kitsch” Kavramlarını Yeniden Düşünmek

Online Journal of Art and Design, cilt.8, ss.216-226, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

21. YÜZYIL TÜRKİYE’SİNDE TARİHSİCİ MİMARLIĞIN İZİ: ÜNİVERSİTE GİRİŞ (NİZAMİYE) KAPILARI

EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, cilt.7, ss.44-55, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

From “Port City” to “City with Port”: Urban Politics and Transformation of Urban Space in Inebolu from 19 th Century to 20 th Century

ATLAS JOURNAL International Refereed Journal on Social Sciences, cilt.6, ss.411-425, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İskandinav Mimarlığında Estetik: Plastik ve Anlamsal Biçim Analizi

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.8, ss.465-479, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimarın Mesleki Kimlik Algısının Boyutları

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.8, ss.151-162, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000 Sonrası Türkiye’de Neo-liberal Ekonomi Politikalar Mimarlık ve Mimarlar

Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.7, ss.2118-2130, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“MİMAR”IN TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜNÜN ANLATISI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.583-590, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beyaz Yakalı Üretken İşçi Olarak Mimar

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.512-518, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’de Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK) Tarafından Üretilen Konut Kooperatiflerinin Nicel Gelişimi (1950-1980)

Journal of History Culture and Art Research, cilt.6, ss.696-712, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Prestijli konut” satışında mekânsal deneyime karşın reklam faktörü: Ankara örneği

International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS 2018), Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018

Mimarlık meslek insanı olarak mimarın tarihsel değişim ve dönüşümü

International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS 2018), Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018

Bütünleşik performans kavramının eğitim araçları veyöntemleri bağlamında incelenmesi: Bauhaus tasarım okulu örneği

InternationalCongress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS 2017), ANTALYA ALANYA, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017, ss.25

Türkiye’de yapı üretimi ve kentleşmenin tarihi arka planı(1923- 1980)

International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS 2017), ANTALYA / ALANYA, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017, ss.11

Kitap & Kitap Bölümleri

DEVELOPMENT of PROFESSIONAL IDENTITY in ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION

Architecture, Planning and Design Research Papers, Prof.dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ Dr. Öğr. Üyesi Bilge ŞİMŞEK İLHAN, Editör, Gece kitaplığı, Ankara, ss.69-82, 2019

SELF-SOCIAL CLASS PERCEPTION OF THE ARCHITECTS IN TURKEY: CASE OF ANKARA

STUDIES ON SOCIAL SCIENCES, Kaya Ö., Editör, İksad, Ankara, ss.151-182, 2019

Sürdürülebilirlik Bağlamında Yavaş Şehir Hareketi ve Eflani İçin İrdeleme

Mimarlık Alanında Güncel Çalışmalar, Merve TUNA KAYILI, Editör, İKSAD Publishing, Ankara, ss.29-51, 2019

The Role of Occupational Groups in Production of Public Buildingsin Kayseri, Turkey (1950-1980)

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, H.Arapgirlioğlu, R. L. Elliott, E. Turgeon, A. Atik, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.401-410, 2017