Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

7-24 Aylık Bebeği Olan Annelerin Tamamlayıcı Beslenmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları: Hastane Tabanlı Bir Araştırma

4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences (4. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi), Antalya, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2020