Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FRANSA’DA EMMANUEL MACRON DÖNEMİ (2017-2019) KAMU GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM), Gaziantep, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019