Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mimarlık Turları Bağlamında Yöresel Kültür ve Tarihi AçısındanSafranbolu Turizmi Örneği

I. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı, Karabük, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018, ss.71-79

Mimarlık Temel Eğitiminde Yaratıcı Düşünmede Görgül Deneyim:Parametrik Tasarım

XII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.35-45

MİMARLIK TEMEL TASAR EĞİTİMİNDE PARAMETRİK TASARIM TEMELLİ BİR ATÖLYE ÇALIŞMASI

MSTAS 2017 11. MİMARLIKTA SAYISAL TASARIM ULUSAL SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Haziran 2017