Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Quenching behavior of a semilinear reaction-diffusion system with singular boundary condition

TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, cilt.40, ss.166-180, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

QUENCHING BEHAVIOR OF SEMILINEAR HEAT EQUATIONS WITH SINGULAR BOUNDARY CONDITIONS

ELECTRONIC JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

BLOW UP AND QUENCHING FOR A PROBLEM WITH NONLINEAR BOUNDARY CONDITIONS

ELECTRONIC JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The quenching behavior of a nonlinear parabolic equation with a singular boundary condition

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.44, ss.615-621, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

THE QUENCHING BEHAVIOR OF A SEMILINEAR HEAT EQUATION WITH A SINGULAR BOUNDARY OUTFLUX

QUARTERLY OF APPLIED MATHEMATICS, cilt.72, ss.747-752, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On Hamiltonian Properties of Honeycomb Meshes

Anatolian Science - Bilgisayar Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.29-37, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perfect Matching of Fractal Honeycomb Meshes

Anatolian Science - Bilgisayar Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.38-46, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Quenching for a nonlinear diffusion equation with singular boundary outfluxes

Turkish Journal of Mathematics and Computer Science, cilt.8, ss.65-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Connected Cubic Network Graph

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.20, ss.934-943, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quenching problems for a semilinear reaction-diffusion systemwith singular boundary outflux

Tamkang Journal of Mathematics, cilt.47, ss.323-337, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

QUENCHING FOR A SEMILINEAR HEAT EQUATION WITH A SINGULAR BOUNDARY OUTFLUX

International Journal of Apllied Mathematics, cilt.29, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A new hypercube variant: Fractal Cubic Network Graph

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.18, ss.32-41, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Quenching Behavior of a Parabolic System

COMMUNICATIONS FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA-SERIES A1 MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.62, ss.29-35, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Parallel Artificial Atom Algorithm for Large Scale Travelling Salesman Problem

International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18), Karabük, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.844-850

Birliktelik Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Empati–Çıkar Yöntemi

20. Akademik Bilişim Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2018

Yapay atom algoritmasi kullanarak bireye özgü öǧün programli beslenme çizelgesi hazirlanmasi

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, IDAP 2017, Malatya, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2017 identifier

Lineer olmayan bir difüzyon denkleminin sönüm davranışı

30. Ulusal Matematik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2017, ss.63

Lineer Olmayan Sınır Şartlı Patlama ve Sönüm Problemi

10. Ankara Matematik Günleri, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2015

Connected Cubic Network Graph and Its Hamiltonian Properties

2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, IECMSA-2013, Saraybosna, Bosna-Hersek, 26 - 29 Ağustos 2013

The Quenching Behavior of a Parabolic System with Singular Boundary Conditions

2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, IECMSA-2013, Saraybosna, Bosna-Hersek, 26 - 29 Ağustos 2013

Using gauss - Jordan elimination method with CUDA for linear circuit equation systems

1st World Conference on Innovation and Software Development (INSODE), İstanbul, Türkiye, 2 - 10 Ekim 2011, cilt.1, ss.31-35 identifier