Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Muhafazakâr Tutumun Estetik Sorunsalı Bağlamında Çağdaş Cami Mimarisi

Sanat Tarihi Dergisi, cilt.29, ss.489-519, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Geleneksel Kastamonu Konut Mimarisinin Cumhuriyet Dönemi Sivil Mimarisine Yansımaları

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi/IBAD Journal of Social Sciences , ss.306-328, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Geleneksel Mimariye Öykünme Bağlamında Günümüz Safranbolu Sivil Mimarisi

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, cilt.6, ss.597-631, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sanat Yapıtında Biçim, Yazı ve İçerik İlişkisi

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi, ss.215-250, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

BANKSY’NİN SOTHEBY’S GALERİSİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PERFORMANSIN BİR OLGU OLARAK SANAT TARİHİ SÜRECİNDEKİ YERİ

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dergisi, cilt.28, ss.193-205, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İstanbul’da Gerçekleştirilen Çağdaş Sergiler Üzerinden Sanatçı, Yapıt, Mekân ve İzleyici İlişkisine Yönelik Değerlendirmeler

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.991-1018, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Mimar Cevat Ülger’in Yaşamı ve Sanat Anlayışı

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.777-814, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Zonguldak ve Karabük Kentleri ndeki Anıt Heykellerde İşçi Temsili

Erdem Atatürk Kültür Merkezi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, ss.111-148, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Anıtın Enstalasyona Dönüşümü: Zonguldak Havzası Maden Şehitleri Anıtı

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.217-233, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

21. YY. TÜRKİYE SİNDE MUHAFAZAKÂR MİLLİ MİMARLIK ARAYIŞLARI VE YANSIMALARI

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.237-255, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kavramsal Sanat Konulu Bir Sergiye Dönük Değerlendirmeler

Süleyman Demirel Üniversitesi Art-e Sanat Dergisi, cilt.8, ss.1-26, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KAĞIZMAN IN RUS İŞGAL DÖNEMİ KONUT MİMARİSİ NDEN ÖRNEKLER

AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.2, ss.80-95, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Göstergebilim Kuram Perspektifinde Güncel Bir Tartışma Üzerine Değerlendirmeler: Ayasofya

24. Uluslararası Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020, ss.35-38

Tarihi Kastamonu Şehir Dokusunu Belirleyen Unsurların Günümüz Mahallelerin Oluşumuna Etkileri

International Paris Conference On Socıal Sciences III, Paris, Fransa, 15 - 17 Kasım 2019, ss.1-28

Sanatçı Mimar Kimliği Bağlamında Cami Mimarisinde Yenilikçi Yaklaşımlar

16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi (ICTA), Ankara, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019, ss.262-264

Politik Karşıtlık Bağlamında Anıt Heykel

3. Sanat ve Estetik Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.274

1960 Sonrası Dini Mimarisinde Modernist Bazı Yapılar ile Yapıların Çizgi ve İşlev İlişkisi

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 10 - 11 Kasım 2017

Sanat Yapıtında Biçim ve Yazı İlişkisi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları(ISCER), 3 - 05 Nisan 2017, ss.136

21 yy Türkiye sinde Muhafazakar Milli Mimarlık Arayışları ve Yansımaları

Xx. Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2016

Modern Heykel Sanatında İşçi Temsili’Zonguldak ve Karabük Kentleri Özelinde’

1st International Scientific Researches Congress – Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), 19 - 22 Mayıs 2016, ss.394

Kavramsal Sanat ve Enstalasyon

III. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Günleri, Karabük, Türkiye, 09 Mayıs 2016

Kavramsal Sanat Konulu Sergiler

II. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Günleri, Karabük, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2015

Safranbolu da İki Minber

DÜNDEN BUGÜNE SAFRANBOLU DA DİNİ HAYAT, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Duygu ve Düşünce Bağlamında Anıt Heykel: Kavramsal Çerçeve ve Sınıflandırma

Güzel Sanatlarda Araştırma ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.41-75, 2021

CUMHURİYET DÖNEMİ SAFRANBOLU CAMİ MİMARİSİ VEETKİLEŞİM UNSURLARI

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında-3 Yeni Ufuklar, Prof. Dr. Sinan Sönmez Dr. Ertan Özçoban Dr. Dursun Balkan Dr. Hüseyin Karakuş, Editör, Gece Kitaplığı, ss.31-64, 2019

Mimar Sinan’ın İstanbul’daki Camilerinde Minber

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında araştırma ve Değerlendirmeler-2019 / Haziran, Cilt 3, Doç. Dr. Sait Erdal DİNÇER Doç. Dr. Sinan SÖNMEZ Dr. Mustafa BOSTANCIDr. Ertan ÖZÇOBAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.181-213, 2019

Havran’da Batı Etkisinde Geleneksel Bir Konak: Hüseyin Saadettin Terzioğlu Konağı

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar, Yavuz Çobanoğlu, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.499-517, 2018