Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BİYOGAZ SAFLAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE PONZA TAŞIKULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.72-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyogaz Saflaştırma İşlemlerinde Ponza Taşı Kullanılabilirliğinin Deneysel İncelenmesi

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.72-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF BIOGAS PURIFICATION WITH GRANULATED SLAG UNDER DIFFERENT PRESSURES

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.7, ss.657-662, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar