Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çay İçme Kültürünün Kişilerarası İletişime Katkısı

Mavi Atlas Dergisi, cilt.7, ss.54-87, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Documentary Film Elements in Instagram Stories: A study on Phenomena

Social Sciences Studies Journal, cilt.4, ss.2617-2630, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Kültür Kavramı Bağlamında Film Yapım Yönetimi: Karaçay

Film Yapmak: Kurmaca, Deneysel, Belgesel, Animasyon, Nagihan Çakar Bikiç, Editör, Doruk Yayınları, İstanbul, ss.399-438, 2020

Kısa Belgesel Film Yapmak: Toplumsal Belgeseller Örneği

Belgesel / Kısa Film / Video Sanatı, Nagihan Çakar Bikiç - Ferhat Özgür, Editör, Doruk Yayınları, İstanbul, ss.18-42, 2017

Çöp

Kısa Film Senaryosu Uygulamaları, Soydan Murat, Editör, Agora Kitaplığı, İstanbul, ss.37-49, 2016

Yeşilçam Kıdemlisi

Türkan Şoray Deyince, Çakır, Hamza, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.102-103, 2013