Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mirror, Mirror, On The Wall, Who’s The Fairest Of Them All? Narcissistic Leaders in Organizations and Their Major Effects on Employee Work Behaviors

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.10, ss.280-291, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Hedgehog’s Dilemma in Organizations: The Pros and Cons of Workplace Friendship

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.201-217, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Wolves in Sheep’s Clothing: Spotting the Dark Triad of Personality in Organizations and Overcoming the Troubles They Cause

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.297-310, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Destructive Leadership: “Boss From Hell”, How Not To Be One?

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.295-308, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fight Fire with Fire? Workplace Aggression and How to Reduce Its Negative Effects

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (KMUSEKAD) , cilt.21, ss.37-46, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Effect of Perceptions of Organizational Politics on Workplace Friendship: A Study on Healthcare Employees

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.15, ss.515-531, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effects of Workplace Friendship on Job Involvement

The Online Journal of Science and Technology, cilt.7, ss.214-220, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparative Urban and Industrial Development an IntegratedApproach Karabük and Sheffield

IOSR Journal of Business and Management, cilt.18, ss.67-77, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact Of The Iron And Steel Industry To Karabük And Sheffield A Historical Background

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, cilt.3, ss.133-151, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Çalışanları Tarafından Algılanan İşyeri ArkadaşlıklarınınTutumsal Sonuçları

International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18) Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Bandırma, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, ss.877-897

The Effects of Workplace Friendship on Job Involvement

International Science and Technology Conference ISTEC 2016, VİYANA, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1247-1253

Kitap & Kitap Bölümleri

ENDÜSTRİ 4.0, ÜRETİM VE ÖRGÜTLERİNYÖNETİMSÜREÇLERİNDEYENİLİKLER

ÖRGÜTSEL GELİŞİM VE YÖNETİM UYGULAMALARI, GÜN Serkan,TUTCU Alper, Editör, Iksad Publications, ss.119-156, 2019