Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kula Yöresi Peribacaları ve Doğal Anıtların Jeoturizme Kazandırılması

Geçmişten Günümüze Yanık Ülke Kula Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2006

Türkiye’de Şiddetli Yağışların Zamana ve Alana Dağılışı

Ulusal Coğrafya Kongresi-2005, Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2005

22-25 Ocak Çanakkale Kar Fırtınası Doğal Afetinin Yarattığı Sosyal Etkilerin Mahalle Ölçeğinde Değerlendirilmesi

Ulusal Coğrafya Kongresi-2005, Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2005