Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN ANALYSIS ON THE DETERMINANTS OF SERVICE QUALITY PERCEIVED BY MEMBERS OF THE FITNESS CENTER

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.453-464, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU VE ÖZEL SPOR MERKEZLERİ MÜŞTERİLERİNİN HİZMET KALİTESİ ALGILARININ İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.167-180, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Spor pazarlamacıları için yeni bir strateji içerik pazarlaması

14th International Sport Sciences Congress, 1 - 04 Kasım 2016