Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1989 - 1996 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996 Doktora

  Çeşitli diizosiyanatların diollerle, mono ve dihidroperoksitlerle olan reaksiyonların mekanizması ve kinetiğinin incelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Thermal Analysis Techniques Seminar

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Mettler Toledo Ankara

 • 2014DTA/TGA-DSC kullanım Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Karabük Üniversitesi MARGEM Araştırma Merkezi

 • 2013İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı