Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis, characterization and kinetics of thermal decomposition of dimeric peroxycarbamates

European Polymer Journal, cilt.39, ss.269-273, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bakırın Hidrometalürjik yolla eldesi

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, ss.353-354, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Recycling of Solid Wastes into Valuable Organic Fertilizer

International Conference And Expo on Seperation Science and Technology, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 19 - 21 Nisan 2018

Investigation thermal and mechanical properties of PP/beech flour composite

3rd International Conference on New Trends in Chemistry, 28 - 30 Nisan 2017, ss.62

Compressive Strength of Fly Ash Based Concrete with Boron and Plastic

ICONSETE' 2016 2nd International Conference on Science Ecology and Technology, Barcelona, İspanya, 14 - 16 Ekim 2016

PP Polimerine Ahşap tozu ilavesiyle oluşturulan Karışımların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

15.Tekstil Teknolojisi ve kimyasında son gelişmeler Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015

Catalytic pyrolysis of waste polypropylene

ISWA Conference “Solid waste treatment and disposal: Leading edge technologies”, 31 Mayıs - 02 Haziran 2011