Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ormancılık

  • Orman Mühendisliği

  • Orman Amenajmanı

  • Ormancılıkta Uzaktan Algılama ve CBS

  • Toprak İlmi ve Ekoloji

  • Orman Ekolojisi

  • Yetişme Ortamı Haritacılığı

  • Ekosistem Bilgisi

  • Peyzaj Ekolojisi