Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

 • Lisans Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemleri

 • Yüksek Lisans Ekosistem Yönetimi

 • Yüksek Lisans Sürdürülebilir Peyzaj Planlama ve Yönetimi

 • Lisans Research and Presentation Skills

 • Lisans Peyzaj Planlama Stüdyosu

 • Yüksek Lisans Doğal Kaynak Yönetimi ve Planlamasında Ekoloji

 • Lisans Genel Ekoloji

 • Lisans Computer Aided Technical Drawing