Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangin Rejim Verilerinin Değerlendirilmesi

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.53-80, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta ve Aşağı Köprüçay havzası arazi kullanım değişimlerinin belirlenmesi

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.81-105, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elmalı-Çığlıkara Sedir Ormanlarında Büyük Formica rufa L. Yuvalarının Bazı Özellikleri

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.17-31, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Antalya Orman Bölge müdürlüğü orman yangın rejim verilerinin değerlendirilmesi

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.53-80, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CORINE arazi örtüsü sınıflandırmalarında ormanlık alanlara yönelik doğruluk değerlendirmeleri Antalya Çakırlar Orman İşletme Şefliği Örneği

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.35-50, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köprülü Kanyon Milli Parkı servi ormanının peyzaj yapısının saha adet ve çeşitliliğe dayalı ölçümlerle analizi

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.47-64, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elmalı Sedir Araştırma Ormanı Ve Çığlıkara Kohu Dağında Antalya Elmalı Tespit Edilen Bazı Kelebek Türleri

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.51-72, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Almanya Örneğinde Peyzaj Yaklaşımı

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.43-56, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ecological properties of an Pinus brutia forest isolated in the Euxine of Turkey

International Conferences on Climate Change and Forestry 2019, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2019

A Proposal on Domestication of Tilia temontosa Moench in Yenice of Karabuk

4th International Non-Wood Forest Products Symposium, Bursa, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.15-18

Forest Fire Studies on Fire Behaviour: Key Topics and Their Importance

14th International Combustion Symposium (INCOS2018), Karabük, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018

Estimation of fuel load in maquis type vegetation of Antalya

International Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017

Use of GIS in some issues of landscape planning

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Forest Fire Risk Estimation with the Application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process and GIS

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Türkiye Ormancılığında Bir NATURA 2000 Uygulaması (Karabük ve Yenice Örneği)

4. Ulusal Ormancılık Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2017

Socioeconomic factors affecting forest fires: A case study of Antalya, Turkey

V. International Symposium on Fire Economics, Planning and Policy:Wildfires and Ecosystem Services, Tegucigalpa, Honduras, 14 - 18 Kasım 2016

SPATIAL DISTRIBUTION ANALYSIS OF BEECH Fagus orientalis Lipsky STANDS IN BÜYÜKDÜZ RESEARCH FOREST

IUFRO 10. International Beech Symposium, Kastamonu, Türkiye, 1 - 06 Eylül 2015

Yangına dirençli orman projelerine YARDOP ait uygulamaların değerlendirilmesi Antalya örneği

II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014, ss.467-476

Çakırlar Havzası (Antalya) Vejetasyonunun Fitososyolojik Analizi

II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, “Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre”, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014

Orman Alanlarındaki Mermer Ocaklarının Rehabilitasyonunda Karşılaşılan Sorunlar Batı Akdeniz Bölgesi Örneği

Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.64-73

Determining Feeding Habits of Southern Red Wood-Ants (Formica rufaL.) in Elmalı Çığlıkara Cedar Forests

Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2014, ss.229-233

Orman Yangınlarının Ormanların Planlanmasındaki Yeri ve Önemi

Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50.Yılı Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2013, ss.675-683

Diversity and Gradients of Forest Vegetation in Çakırlar Basin (Antalya – Türkiye)

35. Meeting of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Ohrid, Makedonya, 3 - 06 Temmuz 2013

Ekoloji tabanlı envanter planlama ve yönetim uygulamalarında CBS nin kullanılması

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2011

Historical Relationship Between Climate and Fire Regime in Aşağı Köprüçay Basin (Antalya-Turkey)

International Conference on Fire Behaviourand Rsk, Focus on the Wildkand Urban Inter Faces, Alghero, İtalya, 4 - 06 Ekim 2011, ss.93-94

Characterization of the Land Cover Change in the Burned MEditerrenean Ecosisytems

GEOMED 2nd International Symposium, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, ss.139

Fonksiyonel Ormancılık İçin Peyzaj Yaklaşımı: Bilimsel Ve Politik Boyut

Orman Amenajmamnın Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2010

Doğa Koruma Politikaları Açısından Peyzaj Koruma Alanlarının Yeri ve Önemi

Peyzaj Mimarlığı III. Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2007, ss.344-350

Threatened Forest Ecosystems In Mediterranean Region And The Cypress Cupressus sempervirens L Case

GEOMED-2007 – International Symposium on Geography, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Haziran 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Natura 2000 – An Overview

Practicability of EU Natura 2000 Concept in the Forested Areas of Turkey, Cumhur Güngöroğlu, Editör, Turkey Foresters’ Association, Ankara, ss.1-16, 2018

Evaluation of Natura 2000 Practices in Turkey’s Forests by Local Stakeholders (Eğriova and Kavaklı Case/Karabük)

Practicability of EU Natura 2000 Concept in the Forested Areas of Turkey, Cumhur Güngöroğlu, Editör, Turkey Foresters’ Association, Ankara, ss.119-133, 2018

Implementation of the Natura 2000 Habitat Classification for Turkish Forests

Practicability of EU Natura 2000 Concept in the Forested Areas of Turkey, Cumhur Güngöroğlu, Editör, Turkey Foresters’ Association, Ankara, ss.38-76, 2018

Turkish Forest Habitat Types – An Annotated Conspectus Based on the EU Habitats Directive with Suggestions for an Upgrade

Practicability of EU Natura 2000 Concept in the Forested Areas of Turkey, Cumhur Güngöroğlu, Editör, Turkey Foresters’ Association, Ankara, ss.134-292, 2018

Türkiye Ormanlarında Natura 2000 Uygulamalarının Yerel Paydaşlarca Değerlendirilmesi (Karabük ve Yenice Örneği)

Türkiye Ormanlarında AB Natura 2000 Konseptinin Uygulanabilirliği, Cumhur Güngöroğlu, Editör, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara, ss.119-133, 2018

Natura 2000’e Genel Bir Bakış

Türkiye Ormanlarında AB Natura 2000 Konseptinin Uygulanabilirliği, Güngöroğlu, Cumhur, Editör, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara, ss.1-16, 2018

Natura 2000 Habitat Sınıflandırmasının Türkiye Ormanlarında Uygulanması (Karabük-Yenice Örneği)

Türkiye Ormanlarında AB Natura 2000 Konseptinin Uygulanabilirliği, Güngöroğlu, Cumhur, Editör, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara, ss.38-76, 2018

Türkiye Orman Habitat Tipleri - AB Habitatları Direktifi Temelinde Geliştirme Önerileri İçeren Ayrıntılı Bir Taslak

Türkiye Ormanlarında AB Natura 2000 Konseptinin Uygulanabilirliği, Güngöroğlu, Cumhur, Editör, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara, ss.134-292, 2018

Historical relationship between climate and fire regime in Aşağı Köprüçay Basin (Antalya, Turkey)

Modelin Fire Behaviour and Risk, SPANO, D., BACCIU, V., SALIS M. Ve SIRCA, C, Editör, Nuova StamaColor, Salsary, ss.68-77, 2012

Historical relationship between climate and fire regime in Aşağı Köprüçay Basin (Antalya, Turkey)

Modelling Fire Behaviour and Risk, SPANO, D., BACCIU, V., SALIS M. Ve SIRCA, C., Editör, Nuova StampaColor, Sassari, ss.68-77, 2012

Status of the characteristics of ecological site conditions and vegetation units of the cypress (Cupressus semperviens L.) stands located in Köprülü Kanyon National Park/Turkey

Status of the Experimental Network of Mediterranean Conifer Genetic Resources, Besacier, C., Ducci, F., Malagnoux, M. ve Souvannavong O., Editör, CRA SEL, Arezzo Italy/FAO, Rome, Italy, Roma, ss.97-104, 2011

Threatened Cypress Forest Ecosystems in the Mediterranean Region

Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region, Efe, R., Cravins, G., Ozturk, M. and Atalay, İ., Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.131-148, 2008