Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Kasım 2019 Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Haziran 2018 Zeki Sistemler Teori ve Uygulamaları Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Haziran 2017 Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi