Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Pheromonal Artificial Bee Colony (pABC) Algorithm for Discrete Optimization Problems

Applied Artificial Intelligence, cilt.33, ss.935-950, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A metaheuristic solution approach to capacitied vehicle routing and network optimization

Engineering Science and Technology, an International Journal, cilt.22, ss.727-735, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimizasyon Problemleri İçin Geliştirilmiş Feromonal Yapay Arı Koloni (gfYAK) Algoritması

European Journal of Science and Technology, ss.442-450, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinamik Parametre Değerli Yapay Arı Koloni Algoritması (DPD-YAK)

European Journal of Science and Technology, ss.407-415, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

0-1 Çok Boyutlu Sırt Çantası Probleminin Feromonal Yapay Arı Koloni (fYAK) Algoritması ile Çözümü

Academic Platform Journal of Engineering and Science, cilt.8, ss.355-364, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gezgin Satıcı Problemi için Feromonal Yapay Arı Koloni (fYAK)Algoritması

7th InternationalSymposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2019), Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019

Yapay Arı Koloni Algoritmasının Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemlerindeki Sonuçlarının Yapay Sinir Ağı ile Tahmin Edilmesi

IV. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2019), Ankara, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

An Ant Colony Optimization Memorizing BetterSolutions (ACO-MBS) for Traveling Salesman

3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019

Performance Comparison between Genetic Algorithm and Ant Colony Optimization on Traveling Salesman Problem

International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES), Antalya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.95-101

RAYLI SİSTEMLERDE SİNYALİZASYON VE ZONGULDAK ANKARA DEMİRYOLUNDAKİ SİNYALİZASYONUNBULANIK MANTIKLA GERÇEKLENMESİ

1. Uluslar arası Raylı Sistemler Mühendisliği Çalıştayı (IWRSE’12), Karabük, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012, cilt.1, ss.383-390

A Pheromonal Artificial Bee Colony -pABC-Algorithm for Optimization Problems

16th International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices, SSD 2019, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Mart 2019, ss.452-456 identifier

Control of Railway Signalization Between Zonguldak Ankara with Neuro-Fuzzy Approach

International Scientific Meeting on Electrical-Electronics and Biomedical Engineering and Computer Science (EBBT), İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019 identifier identifier

Ray Haddeleme Sisteminin BD1 Bölümünde Devir Sayısının Yapay Sinir Ağı ile Tahmin Edilmesi

3th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2015), Valencia, İspanya, 3 - 05 Haziran 2015, ss.2411-2420

Yapay Sinir Aği Yardimiyla Araçlarin Değişik Yol Koşullarindaki Ortalama Hiz Tahmini

3th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2015), Valencia, İspanya, 3 - 05 Haziran 2015, ss.2562-2571

Yapay Sinir Ağı Yardımıyla Araçların Değişik Yol Koşullarındaki Ortalama Hız Tahmini

3rd International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science (ISITES2015), Valencia, İspanya, 3 - 05 Haziran 2015

Kavşaklarda Trafik Sinyalizasyon Sisteminin Modellemesi ve Benzetimi

Akademik Bilişim 2013, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Ocak 2013, ss.785-789

Raylı Sistemlerde Sinyalizasyon ve Zonguldak Ankara Demiryolundaki Sinyalizasyonun Bulanık Mantıkla Gerçeklenmesi

1. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Çalıştayı (IWRSE’12), Karabük, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012 Creative Commons License

Sinter Fan Motoru Performansının YSA ile Tespit Edilmesi

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2011, ss.157-162

Bulanık Mantıklı Sürücü Modeli İle Hız Tahmini ve En Kısa Yol Belirleme

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2011, ss.217-222

SİNTER FAN MOTORU PERFORMANSININ YSA İLE TESPİT EDİLMESİ

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011, Elazığ, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2011, cilt.1, ss.157-162

ÖLÇÜM PARAMETRELERİNİN MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİNİN YSA KULLANILARAK TESPİT EDİLMESİ

International Iron Steel Symposium, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2012, cilt.2, ss.1046-1053

Kitap & Kitap Bölümleri

Popülasyon Tabanlı Meta-Sezgisel Optimizasyon Teknikleri

GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ / I, EMRE AVUÇLU, DURSUN EKMEKCİ, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.1-16, 2020

Feromonal Yapay Arı Koloni Algoritması (fYAK)

GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ / I, Emre Avuçlu, Dursun Ekmekci, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.17-33, 2020

A Parametric Study for Artificial Bee Colony Algorithm Used in Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup

Optimization and Robotic Applications, Ozseven Turgut, Editör, Nova Science Publishers, Inc., New-York, 2019