Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kim: Yeni Savaşlarda Asil Vekil Sorunu

Savunma Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.25-48, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mülteci Meselesi: Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinin GöçmenlereYaklaşımı

CUMHURİYET ZİRVESİ2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Ekim 2019

İNSANİ GÜVENLİK RETORİK VE REALİTE

ULUSLARARASI30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2019

Engelli Bireylerin Çalışma Yaşamına Katılımında Engelli Eğitiminin Yeri ve Önemi

TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi 2019(Engelli Bireylerin İstihdamı ve Sosyal Koruması), Ankara, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2019

TOPLUMSAL CİNSİYET VE GÜVENLİK: DARFUR

1. ULUSLARARASI23 NİSAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2019, ss.56

Refugee-matters

Prague 2017: International Academic Conference, prag, Çek Cumhuriyeti, 31 Ekim - 03 Kasım 2017

Refugee as metoikos, how do we respond to the other

ICRSCP 2017 : 19th InternationalConference on Refugee Studies and Current Problems, Paris, Fransa, 28 - 29 Ağustos 2017

ARAB SPRING-A PROXY WAR?

24th International Academic Conference, Karabük, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2016

SECURITY OF OPPRESSED AT MEN’S WAR

Proceedings of the 24th International Academic Conference, Barcelona, Karabük, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2016

Trafik Ahlakı: Kavramsal Bir Deneme

Sürdürülebilir Ulaşım için Yol veTrafik Güvenliği Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2015, ss.450-456

Liberalism Implies Authoritarianism but What About Totalitarianism

Politsci’15 Political Science Conference, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2015, ss.85-91

Ex (War) Machina: Arab Spring

ICSS 2015: 17th International Conference onSocial Sciences, Amsterdam, Hollanda, 6 - 07 Ağustos 2015, cilt.2

Kitap & Kitap Bölümleri

The Importance of Education for the Persons with 37Disabilities in Labour Market

Employment and Social Protection ofAdults with Disability : Selected Papers, Abdulkadir Şenkal Doğa Başar Sarıipek, Editör, Frontpage Publications, Londrina, ss.37-54, 2019

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Göçmenlerin Türkiye’deki Sosyal, Siyasal ve İktisadi DurumlarıÜzerine Bir İnceleme: Fırsatlar-Tehditler...

Current Debates on Social Sciences 2Law, Political Sciences and Economy, Çağatay EdgücanZeynel KaracagilŞafak Bozgun, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.72-97, 2019