Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2019 Yüksek Lisans

    "Ergenlerin Bağlanma Durumlarıyla Umutsuzluk ve Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" "An Investigation of the Relationship Between Adolescents' Attachment States and Hopelessness and Violence tendency"

    Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi